Nye oppdrag til havs

Kystvakta har fått nye oppdrag i Nordsjøen, der man nå skal patruljere og overvåke gassledningene fra Norge til Tyskland. KV Sortland var på plass i området allerede i går.

KV Sortland på oppdrag i Nordsjøen like ved Troll A-plattformen (foto: Forsvaret).

Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse.

Dette skjer etter sabotasje mot gassrørene mellom Russland og Tyskland, utenfor kysten av Sverige.

Norge er nå største leverandør av naturgass til Europa, via flere store rørgater på bunnen av Nordsjøen.

Forsvarets er blant annet tilstede og patruljer med styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i cyberdomenet. Bilder frigis nå fra noen av oppdragene.

Sjøforsvaret er i dialog med sine samarbeidspartnere for å koordinere sikkerhetstiltak i våre felles havområder.

Blant annet har flere av Sjøforsvarets fartøy blitt satt til å støtte opp om sikkerheten på norsk sokkel.

Kystvakta er til stede i området med «KV Sortland».

Luftforsvaret gjennomfører hyppige og jevnlige tokt med kampflyene F-35, både fra flystasjonen på Ørland og fra den hurtige reaksjonsstyrken på Evenes.

Fredag formiddag fløy Luftforsvaret i norsk territorium, blant annet over Haltenbanken og inn mot oljeinstallasjonene på Draugen- og Heidrunfeltet.

Forsvaret vil ikke gå mer i detaljer rundt hva disse tiltakene konkret er, da nettopp informasjon rundt hvilke tiltak som er iverksatt kan svekke sikkerheten.

Forsvaret følger som vanlig situasjonen i våre nærområder, og har god oversikt over aktivitet gjennom våre daglige operasjoner. Forsvaret er i tett dialog med våre samarbeidspartnere.

Når det gjelder bistand er Forsvaret i tett dialog med politiet for å få en felles forståelse av situasjonen, og følger situasjonen nøye.

Forsvaret bistår politiet etter bistandsinstruksen, og ser på hva Forsvaret ytterligere kan bidra med.