Regning i retur

Sortland kommune skulle ikke gitt bot til Multiconsult AS på 400.000 kroner. Den regninga er nå kommet i retur ubetalt og vedheftet en advokatregning på 200.000 kroner.

Bota på 400.000 kom i retur med saftig advokatregning (illustrasjonsbilde).

Statsforvalteren i Nordland har nå gitt Multiconsult Norge AS fullt medhold i striden med Sortland kommune om den saftige bota de fikk.

Kommunen mente rådgiverne ikke gjorde jobben sin da fabrikken til Calanus (Zooca) ble bygget for et par år siden.

Konsulenten fikk en bot fra kommunen på 400.000 kroner for brudd på flere regler under byggeprosessen.

Det godtok ikke Multiconsult, som hevdet de hadde fulgt opp saken «helt etter boka».

Etter klage til statsforvalteren i Nordland (fylkesmannen) fikk firmaet medhold og kommunen måtte stryke regningen.

Men saken var ikke ferdig med det.

Nå har advokatene til Multiconsult sendt regning på 220.000 kroner, som Sortland kommune først ikke ville betale fullt ut.

Også den saken endte på bordet til statsforvalteren i Bodø.

Nå har statsforvalteren har gitt firmaet og deres advokat fullt medhold også her.

Dette betyr at Sortland kommune ikke fikk inn ei krone i gebyr og bot etter byggingen av fabrikken.

Man sitter imidlertid igjen med en saftig minus, etter at både egne og andres advokater har fått sine honorar.

Regninga på 400.000,- ble til slutt en baksmell på 220.000 kroner.