Ellingsen stiller igjen

Grete Ellingsen (46) var ordfører i Sortland fra 2011 til 2015. Nå stiller hun som toppkandidat for Høyre til neste års kommunevalg og går dermed inn for en ny periode.

Nominasjonen er formelt sett ikke fullført i partilaget, men flere sentrale personer stiller seg bak Ellingsen som kandidat.

Grete Ellingsen satt i Sortland kommunestyre fra 2003, men har ikke deltatt der inneværende periode.

Hun var 3. vararepresentant til Stortinget fra Nordland i perioden 2009–2013.

Ellingsen var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2015 til 2017.

I første rekke blir Ellingsen utfordret av Tove Mette Bjørkmo, som nå stiller som toppkandidat for Sortland AP.

Bjørkmo har også vært ordfører i Sortland tidligere (2015-2019) og hun har siste periode vært varaordfører.

Dagens ordfører i Sortland er Karl Erling Nordlund fra Senterpartiet. Det er ikke kjent om han stiller til en ny periode.

Uansett er det et år til valget, men meningsmålingene viser at Høyre for tiden seiler i medvind i opinionen.