Satser på unge

Fylkesrådet i Nordland bidrar med 600.000 kroner i et spleiselag med vesteråls-kommunene og NAV.

– En av de viktigste jobbene for fylkesrådet er å motvirke frafall og utenforskap blant ungdom, sier fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide.

– Vi jobber nå med en utredning om alternative utdanningsløp i videregående skole, nettopp for å motvirke frafall.

Til vi er ferdig med denne utredningen, ønsker vi å opprettholde «Ung Vesterålen» og høste erfaringer derfra, sier Dahlseng Eide.

De videregående skolene og NAV-kontorene i Vesterålen og Lødingen har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til frafall i videregående skole.

I 2016 ble det enighet om å få til et noe tettere samarbeid.

Det ble derfor inngått en intensjonsavtale mellom de seks NAV-kontorene og de tre videregående skolene om et forprosjekt.

Forprosjektet ledet videre til et 3-årig hovedprosjekt, Ung Vesterålen prosjektet er nå inne i tredje år av hovedprosjektet som blir formelt avsluttet 1. november 2022.

Et mål med hovedprosjektet var å undersøke og erfare hvordan andre i Norge jobber med tiltak rettet mot NEET-gruppen, dvs. ungdom som verken er i skole eller i arbeid.

Et annet mål var å se på muligheter for fellestiltak mellom NAV og videregående skoler om fellestiltak.

Ulikt lovverk og finansiering skaper erfaringsmessig en del «propper i systemene» for å få satt i gang samarbeidstiltak

– Vi er veldig glad og takknemlig for at vi nå kan fortsette arbeidet i ett år til.

Prosjektet har gjennom nye tiltak utviklet en mer koordinert og styrkebasert innsats for å sikre at flest mulig i målgruppen kommer i kvalifisering og/eller tilbake i skole, sier prosjektleder Inge Holm.