Ber om ny vurdering

Fylket mener det er forhastet av Sortlands politikere å skrote tanken om ny barneskole i sentrum. Dette alternativet bør utredes samtidig med Lamarka-planen, før endelig beslutning klubbes.

Fagleder Silje C. Wästlund i Nordland fylke (innfelt) vil ikke avvise sentrumsskole.

Det er Silje Charlotta Wästlund i Nordland fylkeskommune som ber politikerne i Sortland tenke seg om en gang til.

Hun er faggruppeleder for plan, klima og naturressurser.

Reaksjonen kommer etter at kommunen sendte ut varsel om reguleringsplan for ny skole- og idrettspark på «Måsmyran».

Fylket reagerer på flere forhold i begrunnelsen for Lamarka.

– En utredning av skolekvartalet som alternativ, vil styrke kunnskapsgrunnlag knyttet til etableringen av ny skole og idrettshall, påpeker Wästlund.

– Å vurdere begge alternativene vil gi et bedre grunnlag for å ivareta hensyn til miljø, og økonomisk og sosial bærekraft, sier hun.

Fylket legger vekt på forarbeidet som ble gjort i Sortland.

Her var to arkitektfirma hentet inn for å vurdere de ulike mulighetene, der man så på flere alternativ.

Deretter ble rådene behandlet av en bredt sammensatt komite.

Politikerne valgte imidlertid å se bort fra de faglige rådene, og konsentrere all planlegging om Lamarka.

– Anbefalingen om skolekvartalet viser verdien av gjenbruk av bygningsmasse og samlokalisering av offentlige tilbud i sentrum, påpeker Silje Wästlund.

– Dessuten gir det reduksjon av klimagassutslipp, blant ved å unngå nedbygging av myr, sier hun.

Fylkeskommunen mener mulighetsstudiet er et godt eksempel på medvirkning og kunnskapsinnhenting i forkant av en planprosess.

Man ber derfor kommunen inkludere resultatene fra rapporten i det videre arbeidet.

Wästlund poenterer at lokalisering av ny skole og idrettspark i Lamarka medfører nedbygging av dyp myr, noe som vil være i strid med nasjonale forskrifter.

Om innspillet fra Nordland fylke blir fulgt opp av Sortland kommune, gjenstår å se.

Dersom man åpner for å regne nærmere på ny sentrumskole, samtidig med Lamarka, så kan det bli en omkamp om hele prosjektet.