Nybygg settes på vent

Nordlaks setter flere store investeringer på vent, inntil man vet hva som blir det endelige resultatet av den varslede «grunnrenteskatten». Avgjørelsen kommer trolig ikke før ved juletider.

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks, innfelt foran nye planer (foto: Nordlaks/Deadline/Longva Arkitekter).

Som en konsekvens av regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt, og det totale skattetrykket for havbruksselskapene, må Nordlaks sette flere store investeringer på vent.

Dette melder selskapet selv i en pressemelding før helgen.

– Nordlaks har stoppet arbeidet med nytt slakteri- og filetfabrikk samt hovedkontor på Børøya i Vesterålen.

Nordlaks setter også tre store investeringer i landbaserte settefiskanlegg på vent, i henholdsvis Mørsvika i Sørfold kommune, Nusfjord i Flakstad kommune og på Rødskjær i Harstad kommune.

Til sammen utgjør disse fire investeringene 5 milliarder kroner og ville skapt et hundretalls nye arbeidsplasser og store ringvirkninger i lokalsamfunnene, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Siden 2018 har Nordlaks investert over 3,6 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi.

Det var 1,25 ganger mer enn årsresultatet i den samme perioden.

Investeringene har bidratt til at sysselsettingen i Nordlaks økt med over 300, fra 505 til 822.

Økningen i sysselsetting hos leverandørbedriftene til Nordlaks er antatt å være over 600 i den samme perioden.

– De senere årene har vi bygd nytt settefiskanlegg i Hamarøy, vi har kontrahert nye brønnbåter, bygd en havfarm og iverksatt byggingen av det semilukkede oppdrettsanlegget hydra.

Det har gitt mange flere ansatte, og vi tror det har bidratt til giv og optimisme i hele regionen.

Vi tror veldig lite av dette hadde vært mulig hvis vi allerede var underlagt den skatten som nå er foreslått.

Vi risikerer å strupe en av de store vekstmotorene langs kysten, som så langt har skapt masse arbeidsplasser og motvirket fraflytting, sier Welde.

Regjeringens forslag innebærer ingen lettelser i selskapsskatt, formueskatt, utbytteskatt, produksjonsavgift, eiendomsskatt eller noen avgifter.

Med dagens satser og den nye skatten på toppen blir skattetrykket opp mot 85 %.

– For den neste 6-årsperioden hadde Nordlaks identifisert mulige investeringer på til sammen 7 milliarder kroner.

Fremover må vi gå gjennom alle investeringsprosjektene på nytt. Når statsbudsjettet er behandlet av Stortinget vet vi mer om hva som kan gjennomføres, sier Welde.

Regjeringens forslag om innretning av grunnrenteskatten er lagt ut på høring.

I løpet av oktober vil komiteene på Stortinget starte behandlingen av Statsbudsjettet, før det vedtas av Stortinget i løpet av desember.

– Vi frykter at forslaget fra regjeringen møtes med et skuldertrekk fra resten av samfunnet og fra beslutningstakerne på Stortinget.

Fremover er det viktig for oss å bidra til at flest mulig forstår konsekvensene av det som er foreslått og så skal vi sammen med de andre bedriftene foreslå endringer før dette skal vedtas, avslutter Welde.

Vesterålnytt gjør oppmerksom på at denne artikkelen bygger på en ferdig pressemelding fra Nordlaks.