Gullrush i Lamarka

Sykehjem, skole, idrettshall, svømmehall og barnehage skal realiseres i Lamarka og det vil koste minst 1,4 milliarder kroner. Det kan bli mye mer. Priser og kostnader har øket mye i det siste.

Reneste gullrushet i Lamarka fra den kommunale pengesekken (illustrasjonsfoto).

Politikerne i Sortland fikk forleden en kort innføring i hva deres egne planer vil bety i kroner og millioner fremover.

Det meste vil skje i Lamarka, etter de vedtakene som er gjort så langt.

Her blir det reneste «gullrushet» i årene fremover for entreprenørbransjen.

Et nytt sykehjem er allerede vedtatt og her starter grunnarbeidet i disse dager.

Prislappen vet man ikke ennå, men anslaget på 240 millioner vil ikke holde. Det er sikkert.

Sluttsummen kan bli opp mot 440 millioner kroner.

Sortland kommune selv må fremskaffe 340 millioner, da statlige tilskudd vil dekke kun 100 millioner.

Videre har politikerne i Sortland vedtatt ny barneskole i Lamarka til 400 millioner og ny idrettshall til 250 millioner.

Ikke nok med det, her skal også komme svømmehall til 350 millioner og ny barnehage til 20 millioner.

Summert vil kostnadene i Lamarka bli på 1.450 millioner kroner (1.450.000.000 kroner).

Fordelt på Sortlands ca 10.500 innbyggere betyr det investering pr hode på nær 140.000 kroner.

Formannskapet fikk forleden beskjed om prishopp på sykehjemmet (foto: SK tv).

Kommunen har også andre prosjekt på trappene.

Avløp og vannverk, næringsareal og rundkjøring, hall på Strand og Gaia-bygg i havna.

Økonomisjef Johnny Kvalø kunne fortelle politikerne at alle planer vil koste 2,3 milliarder kroner.

– Er investeringene gjennomførbare, spurte Kvalø i formannskapet.

Han henviste til at rentekostnaden for Sortland kommune kan øke svært mye.

Fra 23 millioner pr år som man har nå, til det tredobbelt med 85 millioner – bare i renter.

Hvordan skal disse ekstra kostnadene dekkes inn, er det store spørsmålet nå.

Så langt har ikke noen av politikerne i Sortland antydet kutt i «ønskelisten». Alle vil bygge.