Rekord for sjømat

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen.

Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i et kvartal.

Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner.

– Norsk sjømat har beholdt sin sterke globale posisjon både gjennom koronapandemien og den krevende tiden vi befinner oss i nå.

Økte produksjonskostnader, utfordrende logistikk og en skyhøy matvareinflasjon i våre viktigste markeder har løftet sjømatprisene, men gjør samtidig at vi går usikre tider i møte når kjøpekraften svekkes og markedene er i rask endring, sier Chramer.

– Den rekordsterke eksportverdien for årets ni første måneder bekrefter på nytt sjømatnæringens posisjon som landets nest viktigste eksportnæring.

Hele Norge kan glede seg over aktiviteten og verdiene som skapes langs kysten vår.

Regjeringen har satt et mål om minst 50 prosent økning i norsk eksport utenom olje og gass innen 2030.

Eksporttallene så langt i år viser at sjømatnæringen blir en viktig bidragsyter for å nå dette målet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Av artene er det fortsatt laks som er eksportmotoren. Den sto for 72 prosent av verdien og 49 prosent av det totale eksportvolumet i tredje kvartal.

Sammenlignet med samme periode i fjor økte verdien med 6,5 milliarder kroner, eller 30 prosent.