Nye kjeder overtar

De to byggevarebutikkene like sør for Sortland by vil om kort tid skifte kjedenavn. Butikkene blir stort sett som før, med de samme ansatte, men konkurransen i Vesterålen vil bli skjerpet.

Coop skifter fra Extra Bygg til Obs Bygg, mens Byggmakker skifter over til Montèr-kjeden. Vegkrysset og innkjøring til butikkene, blir som før, selv om Vegvesenet ønsker endring.

Torsdag ble det kjent at Konkurransetilsynet ikke har noen innvendinger mot at Per Strand i Harstad selger sine 13 Byggmakker-butikker til den konkurrerende kjeden Montèr. Dermed er det klart for nye skilt på Andenes, Myre, Sortland og Stokmarknes, pluss de andre butikkene som Strand er eier av. Ifølge Harstad Tidende skal kjøpesummen være 1,2 milliarder kroner for butikkene som til sammen selger byggevarer årlig for omkring en milliard.

De lokale butikkene i Vesterålen vil fortsette som før, med de samme ansatte og stort sett samme varespekter. Kjeden Montèr er nå blitt Norges største innen byggevarer, og eies av et fransk selskap som er Europas største innen bransjen. Det er dermed klart for skjerpet konkurranse i det norske byggevaremarkedet, som også inneholder flere andre kjeder inne samme bransje. Lokalt i Vesterålen er det XL-bygg og Byggtorget som er konkurrenter.

Coop har på sin side hatt to kjeder som har solgt byggevarer, med Extra og Obs. Nå har Coop bestemt at man skal kutte ut Extra, slik at de 18 butikkene med denne profilen om kort tid skal skifte navn til Obs Bygg. Lokalt er det bare butikken på Sortland som omfattes av dette, rett over veien på Strandskog i Sortland, der Byggmakker samtidig skifter til Montèr. Coop har bedt kommunen godkjenne de nye skiltene, som skal skrues opp om kort tid.

Coop Nordland er inne i en hektisk fase med fusjoner sørover i fylket, som vil bety at hele Nordland samles til ett «samvirkelag». Coop Nordland vil etter dette ha mer enn 1.200 ansatte, fordelt over butikker inne flere bransjer. Obs Bygg på Sortland vil bli en av disse. Årsaken er skjerpet konkurranse, der Coop vil konsentrere markedsføring gjennom en kanal i stedet for to. Det henger også sammen med salg via internett.

Lokalt på Strandskog ved Sortland blir det altså nye kjeder på begge sider av Vesterålsgata i løpet av vinteren, med to sterke konkurrenter innenfor samme bransje. Her er det fortsatt ikke helt avklart hvordan trafikken skal organiseres i fremtiden, med kryss og avkjøringer. Sortland kommune har begynt på en ny reguleringsplan, men har ikke funnet noen god løsning som både butikkene og Statens Vegvesen kan godta.

Coop-butikken har fått en midlertidig tillatelse til innkjøring direkte fra Vesterålsgata og den har så langt fungert bra. Den vedtatte planen tilsier imidlertid noe annet og Statens Vegvesen holder fast ved at den må gjennomføres. Sortland kommune er åpen for å la dagens løsning fortsette, og det har fått Vegvesenet til å reagere i skarpe ordelag. I et brev til kommunen trues det med både anke til Fylkesmann og departement, dersom man ikke følger opp Vegvesenets krav.

På den annen side går det svært sakte med den andre konflikten, der Vegvesenet har krevd at innkjøringen til Byggmakker og naboene på østsiden av Vesterålsgata legges helt om. Her er det svært ulike meninger, der de private grunneierne ønsker å beholde dagens innkjøringer. Vegvesenet og kommunen vil legge helt om og stenge innkjøringen fra Vesterålsgata. Kravet fra Vegvesenet er at alle disse forholdene skal på plass i løpet av 2018, og endelig deadline er mai 2019.

Foreløpig er ingen vedtak fattet og ingen har sagt seg villig til å betale for nye veger og innkjøringer. Hva som skjer, og når det skjer, er derfor helt i det blå foreløpig.