Mangler sykepleiere

Til helga går søknadsfristen ut, og for en rekke ledige jobber som sykepleiere i Sortland, er det ennå ikke kommet søkere. Kommunen mangler også noen fagutdannede vernepleiere.

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland kommune vil ansette mange nye sykepleiere, for å løse oppgavene innen helse og omsorg, men har svært få søkere (arkivfoto).

Den 14. januar går søknadsfristen ut som er satt av Sortland kommune. Ledige jobber som sykepleier ved avdelingene Laen (60%) og Gammelstua (95%) står fortsatt helt uten søkere. Det samme gjelder 2 halve stillinger ved nattjenesten. Dette er ikke heltidsjobber og kanskje med litt mindre gunstig arbeidstid, og dermed blir det lite attraktivt å søke.

Men flere heltidsjobber står også med svært magert søkertall. En heltids fast stilling ved avdeling Stabburet har kun fått 2 søkere, og en 80% stilling som avdelingsleder ved nattjenesten har kun 1 søker. En eneste søker er også kommet på jobben som 80% sykepleier ved Sjøgata omsorgsboliger. To fulle vikariater som sykepleiere i hjemmetjenesten har kun fått 2 søkere.

En stilling som vernepleier ved base Karles vei har fått 2 søkere og ved Avlastningstjenesten har en full stilling som vernepleier også 2 søkere. Om noen av disse søkerne går igjen på flere steder vet man foreløpig ikke.

På denne bakgrunn vil det være svært lett for en utdannet sykepleier nå å få jobb i Sortland kommune. Det er stor mangel på kvalifiserte folk, noe som også er viktig for å kunne ta i bruke nye plasser ved sykehjemmet for demente. Her har politikerne bevilget penger til å åpne nye plasser, og da må man også ha flere ansatte. Alle ledige jobber fremgår av hjemmesiden til Sortland kommune, hos NAV eller på nett hos VNY.NO.

Når det gjelder miljøterapeuter så er situasjonen litt bedre. Her har Sortland 2 ledige stillinger på fulltid ved base Karles vei. Der man man notere 6 søkere.

Ved Håløygtunet sykehjem har kommunen 4 ledige stillinger som helsefagarbeider i 70% stilling, pluss 5 jobber med mindre stillingsbrøk. Tre andre stillinger for samme yrkesgruppe er ledig på andre baser i kommunen. Søknadsfristen for disse jobbene går ikke ut før senere i januar, og foreløpig er det svært få søknader som er innsendt her. Normalt er det imidlertid langt lettere å få tilsatt helsefagarbeidere enn sykepleiere, da flere har en slik utdannelse som er litt kortere.

Også Andøy kommune har flere ledige jobber som helsefagarbeider, pluss et vikariat som jordmor.