Nye eiere i «Sigurd»

En av Vesterålens største og eldste bilforhandlere, Sigurd Pedersen As, er solgt til nye eiere og i denne sammenheng vil man også starte som forhandler for bilmerket Kia.

Salget av «Sigurd» omfatter selskapet og inkludere også eiendommen der bilforretningen nå ligger, like sør for Sortland sentrum (foto: Sigurd Pedersen As).

«Sigurd» er det lokale kallenavnet for firmaet som til nå har profilert seg på salg av kjøretøy fra Mercedes og Peugeot. Eierne har vært i markedet en tid for å finne en passende kjøper til bedriften, og nå er det avgjort at det blir Tromsø-firmaet Teknisk Bureau As som overtar.

Tromsø-firmaet omsetter for vel 400 millioner årlig og det er Oddvar Antonsen som kontrollerer selskapet. Sigurd Pedersen As omsetter for vel 92 millioner og her har det vært Svein Pedersen med 60% eierandel, mens Stein Pedersen har hatt 40%.

Kia Bil Norge har nylig inngått forhandleravtale med Sigurd Pedersen AS på Sortland. Man starter opp med Kia i slutten av 2018, med offisiell åpning medio januar 2019. Salgsdistriktet vil være Vesterålen.

Teknisk Bureau AS, som allerede er forhandler av Kia i Tromsø, tok over alle aksjene i Sigurd Pedersen AS fra 1. september. Eiendommen hvor bilforhandleren er lokalisert er også en del av avtalen, og er et viktig ledd i å utvikle bilhuset videre.

– Vi gleder oss veldig til å starte opp med Kia, som er et merke i god vekst med aktuelle bilmodeller i alle segmenter. Vi vil allerede fra i høst kunne vise frem et par biler, mens offisiell åpning først blir i januar 2019, sier Petter Løkken, daglig leder i Sigurd Pedersen AS.

Sigurd Pedersen AS ble etablert allerede i 1929, og er en av landsdelens eldste bilfirma. Firmaet har 20 ansatte og selger fra før konsernmerkene Peugeot og Mercedes-Benz. Lokalet som tidligere huset Coop, skal nå bygges om til utstillingshall for Kia.

Petter Løkken (til venstre) er godt kjent av bilkjøpere i Vesterålen gjennom «Sigurd», mens Oddvar Antonsen eier Teknisk Bureau As i Tromsø og blir nå sjef også på Sortland (foto: Sigurd Pedersen As).

– Vi er veldig glade for å ha signert kontrakt med Sigurd Pedersen AS, og er sikre på at de vil representere oss på en god måte i distriktet. Ny eier, Teknisk Bureau, kjenner vi godt fra før da de har vært Kia forhandler siden 2011, sier Irene Solstad, administrerende direktør for Kia Bil Norge.

– Teknisk Bureau og Sigurd Pedersen er begge selskaper med lang historie som bilforhandlere i Nord-Norge. Gjennom å styrke vår posisjon står vi enda bedre rustet til å møte endringene innenfor bilbransjen, og jobbe videre med å skape enda bedre opplevelser for våre kunder, sier Oddvar Antonsen, eier og styreformann i Teknisk Bureau AS.