Har husrom til flere

Sortland kommune kan gjerne ta flere flyktninger for bosetting i år. Opprinnelig var målet 70 nye landsmenn, men behovet er langt mindre enn før og det blir «bare» 22 nye innbyggere.

Dulo Dizdarevic er regiondirektør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Nord-Norge, og han har fått brev om at Sortland vil bosette flere (foto: IMDI).

Marit Sandvær leder integreringen i Sortland kommune og sammen med oppvekstsjef Erik Strand har hun sendt brev til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Her sier kommunen seg villig til å ta imot flere flyktninger for bosetting, enn de 22 som er planlagt dette året.

Opprinnelig hadde Sortland kommune satt et måltall på 70 personer for bosetting i 2018. Dette var gjort med bakgrunn i den store tilstrømningen av asylsøkere som var i 2015. Senere ble behovet langt mindre og IMDI kuttet tallet til 20 for Sortlands del.

I sommer bad imidlertid IMDI om at Sortland måtte si ja til 2 ekstra, slik at kommunen bosetter 22 personer inneværende år. Det er helt greit, skriver kommunen i sitt brev til IMDI, og man påpeker dessuten at det er kapasitet til flere.

De nyeste prognosene viser at det til sammen er behov for å bosette om lag 5.300 flyktninger i Norge i år, inkludert 270 enslige mindreårige, skriver Dulo Dizdarevic i sitt brev til kommunen. Derfor er det ikke behov for norske kommuner å ta imot like mange som man gjorde i 2016 og 2017.

Prognosene baserer seg på antallet asylsøkere til Norge, antallet overføringsflyktninger Stortinget vedtar, og andre internasjonale forpliktelser. Noe av økningen i bosettingsbehovet knyttes til «oktoberbarna», som er afghanske enslige mindreårige som har fått saken sin vurdert på nytt.

Sortland har hatt vekst i folketallet de senere år og dette har en klar sammenheng med bosetting av nye landsmenn og flyktninger. Det er forholdsvis lite overskudd i fødselstallene kontra antallet som dør, men tilflytting og innvandring oppveier dette og bidrar til positive tall for befolkningsstatistikken.