Bleik-vei skal sikres

Nordland fylke vil bruke 263 millioner for å sikre veien mellom Bleik og Andenes. Det tenkes høyt om rassikring og nå ønsker man innspill fra lokalmiljøet om valg av løsning for dette.

Denne strekningen er en del av veien Nordland fylke ønsker å sikre mot fremtidige ras, mellom Bleik og Andenes (foto: Statens vegvesen, Tomas Rolland).

– Vi har bevilget 263 millioner kroner til rassikring av veien mellom Bleik og Andenes. Nå er planprogrammet ute på høring, og det vil bestemme hvilken trasé som skal velges, forteller fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

Fylkesveg 976 mellom Bleik og Andenes har til nå vært sikret med rasfanggjerder på deler av strekningen. – Denne strekningen er særlig rasutsatt, derfor vil vi nå bygge en permanent rassikring på fylkesvegen, sier samferdselsråden.

Det er Statens vegvesen som planlegger og bygger på vegne av fylkeskommunen, og foreslår i planprogrammet å bygge en ny tunnel på deler av strekningen.

Flere muligheter er vurdert, og fordeler og ulemper med disse alternativene er belyst i planprogrammet, som er ute på høring til og med 15. oktober.

I forbindelse med høringen arrangeres det et folkemøte på Bleik torsdag 13. september. Her blir det informert om prosjektet og vegen videre. Alle er velkommen og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill.

Til sammen er det fem alternativ som nå legges frem, der fire bruker samme tunnel som eksisterer i dag på Kleivodden. Et av valgene her blir en fylling ut i sjøen, der man øker avstanden til sonen et ras vil kunne ramme.

To andre alternativ betyr bygging av ny tunnel i ulike linjer, før man kommer ut på Kleivodden. Her unngår man rasfaren ved å legge veibanen inn i fjellet.

En enklere løsning er å bruke dagens vei, men sette opp overbygg på den farligste delen. Et slik rasoverbygg vil kunne verne trafikantene, dersom det kommer masse nedover fjellsiden.

Den femte løsningen (rød linje på bildet) legger opp til en ny og lengre tunnel, men der man kutter svingen og slipper helt å kjøre ut om Kleivodden. Dermed blir veien også kortere og hele rasfaren blir borte ved å kun kjøre gjennom fjellet.

Dette alternativet betyr imidlertid også at statusen som «nasjonal turistvei» kan bli borte, og utsiktspunktet på Kleivodden blir litt vanskeligere å nå for veifarende turister.

Har man innspill til planprosessen og traseene så er det viktig at en melder inn dette skriftlig innen 15. oktober 2018, forteller Nordland fylke i en pressemelding.