5 år for sex-vold

En mann fra Vesterålen er dømt til 5 års fengsel for en serie overgrep mot mindreårige jenter i lokalsamfunnet. Han fikk strengere straff i lagmannsretten etter at han selv anket saken.

Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen fra tingretten og dømte vesterålingen til 5 års fengsel for en serie overgrep mot mindreårige jenter (arkivfoto).

Mannen som nå er dømt av Hålogaland lagmannsrett kommer fra et tettsted i Vesterålen og er i slutten av 20-årene. Lovbruddene fant sted i 2015 og det har vært en omfattende etterforskning pluss at saken tidligere er behandlet av tingretten.

Det var tiltalte selv som anket dommen fra Trondenes tingrett der han ble dømt til 4 år og 5 måneders fengsel. Lagmannsretten fant at lovbruddene var innenfor straffebestemmelser der man kan idømmes opp til 15 års fengsel, med minstetid på 6 år. På grunn av lang tid fra lovbruddene fant sted, trekkes det fra ett år.

Mannen er dermed dømt til 5 års fengsel, og i tillegg må han betale en av jentene 200.000 kroner i oppreisning, mens en annen tilkjennes 100.000 kroner. Begge jentene har i ettertid slitt med psykiske plager som følge av overgrepene.

Dommen i lagmannsretten var enstemmig. Det ble ført en rekke vitner og lagt frem teknisk dokumentasjon i form av logger fra Facebook og andre nettsider, pluss sms-er fra mobil. Erklæringer fra leger var også fremlagt.

Mannen som er dømt har en sykdom som gjør ham delvis handikappet. Dette har han utnyttet for å vekke sympati hos jentene, som har hjulpet ham med praktiske ting. Retten påpeker at mannen kynisk har brukt sykdommen for å vekke omsorgstanker hos jentene.

Den yngste jenta var bare 13 år da overgrepene startet, mens den andre trolig var 14 år. Det hersker litt usikkerhet omkring alder, ettersom forholdene har pågått over lang tid. En av jentene fortalte i retten at hun sikkert hadde hatt 25-30 samleier med mannen over en 2-årsperiode.

Det spesielle i saken er at overgrepene skjedde i 2015, samtidig som mannen var anklaget og dømt for likende lovbrudd overfor to andre jenter. Også dette gjaldt seksuell omgang med barn under 16 år.

Mannen var selv under 25 år da overgrepene skjedde og han avviste i retten alle anklager. Han påpekte at han slett ikke kjente den ene jenta og at hun verken hadde vært i bilen eller leiligheten hans. Mannen bad om å bli frikjent av retten.