8 helikopter til Kystvakta

Etter mange års forsinkelse og usikkerhet legges det nå opp til at Kystvakta likevel får 8 nye helikopter av typen NH90. I løpet av 3-4 år skal alle maskinene etter planen være på plass.

Kystvakta har tidligere hatt stor nytte av sine helikoptre, men har vært uten maskiner i flere år. Nå skal det komme 8 nye NH90, som vi her ser lande på KV Senja (foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret).

– Innfasingen av NH90-helikopter på kystvaktskip og fregatter er utfordrende, men vi holder fast på ambisjonen om at innfasingen skal være ferdig i 2022, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding tirsdag.

– NH90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Kystvakten og Marinen. Det er ingen andre helikopter på markedet i dag som vil kunne gi oss tilsvarende kapasitet. De forventede økte driftsutgiftene og behovet til Forsvaret må behandles i forbindelse med neste langtidsplan, sier forsvarsministeren.

Områdetillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund setter pris på avklaringen. – Dette er veldig gledelig. Nå får vi en meget bra fordeling mellom det som er behovet for Kystvakten og for fregattene, sier han til NRK.

Det har gått 17 år siden Norge bestemte seg for å kjøpe 14 helikoptre av typen NH90, men store utfordringer har ført til at bare halvparten er levert. Kravene til vedlikehold og mangel på teknikere gjør at pilotene mister tid de skulle ha brukt på å fly.

For ikke lenge siden mente sentrale folk i Forsvaret at det bare var fregattene som skulle få de nye maskinene, ettersom de var mindre egnet for Kystvakta enn først antatt. FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) har imidlertid laget en rapport der man slår fast at NH90 godt kan brukes på KV-skipene.

NH90 leveransene er kraftig forsinket og erfaringene så langt viser at driftskostnadene blir langt høyere enn planlagt. Forsvarsdepartementet ba derfor FFI om en grundig gjennomgang av alle beregninger og tallgrunnlag for å se om det var behov for å justere ambisjonen for NH90. Rapporten fra FFI er nå ferdig og en ugradert versjon kan leses her.

Rapporten slår fast at det er mulig å nå målene i langtidsplanen for Forsvaret, det vil si 3900 flytimer i året etter gjennomført innfasing. FFI har beregnet at dette årlig vil koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått.

Norge har så langt mottatt ett nytt helikopter i endelig versjon. I tilleg har Norge mottatt seks maskiner i den foreløpige versjonen, kalt IOC. Disse har blitt brukt til å fly på Kystvakten siden juni 2017, men vil bli sendt tilbake til fabrikken i Italia med seks måneders mellomrom for å bygges om til endelig versjon. Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså til sammen 14 maskiner, skal være operative for Kystvakta og Frosvaret i 2022.