Hárstták, Suorttá og Bådåddjo

Vegvesenet setter i disse dager opp samiske navneskilt ved mer enn 100 steder i Nord-Norge. Sortland er eneste kommune i Lofoten og Vesterålen som i denne runden får samiske veiskilt.

Slik er det nye veiskiltet på Rise sør for Sortland, som ønsker hadselværingene velkommen til Suorttá suohkan (Sortland kommune).

Hárstták, Suorttá og Bådåddjo er Harstad, Sortland og Bodø i samisk variant. Dette vil bli å se på de nye veiskiltene som settes opp i høst. Her er det et visst sammenfall med norsk språk, slik at man kan tyde hvilken by det er snakk om. Det samme gjelder Romsa, som jo er Tromsø.

Da blir det straks verre med Áhkánjárga, som er samisk variant av Narvik. Også i Vesterålen (Viesterálas) kan det komme navn som ikke har parallell på norsk skrivemåte. Njárga vil være navnet på Stokmarknes, og det samme vil man finne på Skagen flyplass når Avinor får opp samiske navneskilt.

I denne runden blir det 134 byer og tettsteder i Nord-Norge som får samiske veiskilt. Sortland er eneste kommune i Vesterålen og Lofoten som har vedtatt det samiske forslaget til stedsnavn, men det er sendt ut forslag til alle nabokommunene.

– Det er som en samisk vårløsning! Jeg er veldig glad for denne positive utviklingen, sier sametingspresident Aili Keskitalo til NRK. Presidenten forklarer at samiske stedsnavn på skilt er daglige påminnelser om hvor samer bor og har bodd. Og at det bidrar til å vise språk- og kulturmangfoldet i nord.

– Jeg håper at dette også bidrar til en bevisstgjøring av andre offentlige institusjoner, sier Keskitalo. Hele 120 steder skiltes på samisk, og i tillegg kommer også i overkant av 20 steder med skilt på kvensk.

I tillegg til Statens vegvesen vil trolig også Avinor starte med skilting av flyplassene. Alta (Áltá), Bodø (Bådåddjo), Harstad/Narvik (Hárstták/Áhkánjárga), Lakselv (Leavdnja), Sørkjosen lufthavn (Reaššegeaži ) og Vadsø (Čáhcesuolu) skal få samiske navneskilt snart.

Om det kommer samisk navn på Stokmarknes lufthavn, vil altså skiltet her bli » Njárga girdihámman». Dette er ikke avgjort ennå, men det er altså sendt inn forslag for dette, som nå er til formell behandling.

De nye veiskiltene på kommunegrensen til Sortland blir tatt godt imot av lokale samiske talspersoner.

– Dette er veldig positivt, og en milepæl, også med tanke på å hanke inn etterslepet for å synliggjøre den samiske kulturen i regionen, sier nestleder i Vesterålen og omegn sameforening, Arild Pettersen Inga i en kommentar til Bladet Vesterålen.

I denne runde er det altså bare kommunenavnet som er skiltet, men det kan senere bli aktuelt å skilte også mindre tettsted i Sortland. Samisk senter har sendt inn en rekke forslag til navn som nå er til behandling, og etterhvert kan også disse bli å se langs veiene.