Nybygg gir bedre jord

Nordnes gård på Steiro ved Sortland nyter nå godt av utbyggingen på Strandskogjordet. Både morenemasse og matjord kjøres hit og planeres ut, slik at dette skal bli fullgod slottemark.

nordnes-gard

Store hauger med morenemasse og jord ligger nå på marka til Nordnes gård på Steiro. Her fyller man ut arealet og legger et godt topplag med matjord, som skal bli fin slottemark i fremtida. Strandskogjorda blir altså heretter Nordnesjorda.

Hele 35.000 kubikmeter masse skal graves ut og flyttes, for å gi plass til det nye kjøpesenteret på Strandskog. Bulldozer Maskinlag as er i full drift med dette, sammen med flere andre innleide underentreprenører. 5-6 traktorer går i skytteltrafikk mellom Strandskog og Steiro, får å flytte over massen det her er snakk om.

-Kommunen har ikke behandlet akkurat denne saken. Det er en privat avtale som er gjort her, men vi er kjent med deler av innholdet, forteller fagleder for natur i Sortland kommune, Karl Peder Haugen, til Vesterålnytt. -Planen er å forbedre det dyrkbare arealet til Nordnes gård, som har hatt litt varierende kvalitet. Både den nederste delen, mot sjøen, og noe av den øver marka, vil nok ha nytte av en del tilført masse.

Gården fikk jo nye eiere for ikke lenge siden. Torben Alvestad og Bjørg Kari Jensen driver nå med kjøttfe, og da trenger man selvsagt godt forgrunnlag. Fra kommunens side har vi ingen innvendinger til dette, og planen virker å være fornuftig, sier Karl Peder Haugen.

nordnes-strandskog

Bulldozerlagets gravemaskin fyller opp en traktorhenger med noen få skuffer masse, som så kjøres bort i raskt tempo. Bildet viser skråningen som lages opp mot Strandskogveien, der det blir en høydeforskjell på 12-14 meter i fremtiden.

For utbygger Fazenda (Sortland Handelseiendom as) og Bulldozerlaget er nok dette også en god løsning. Tidligere har man jaktet på egnede steder for å bli av med de 35.000 kubik med jord og morene man skal ha ut fra Strandskogjordet. Dette kunne ha havnet på Kleiva, til mellomlagring, men nå sparer man mye i transport og blir kvitt både morene og matjord til samme mottaker.

Statens Vegvesen har gitt midlertidig tillatelse til å kjøre direkte inn og ut på fylkesvegen, mens denne gravejobben pågår. Dermed kan det gå 5-6 traktorer i skytteltrafikk mellom Strandskog og Nordnes. Det vil være snakk om ca 3.000 turer i alle fall, kanskje mer, så her teller hver kilometer mye i tid og penger.