Ny smell for Vardia forsikring

Kursen på Vardias aksjer stuper på Oslo børs. Selskapet tapte nye 70 millioner i årets 3 første måneder, viser kvartalsregnskapet som ble lagt frem i dag. Rapporten til Børsen sier også at salgskontoret på Sortland skal legges ned.

VardiasHusstad

Espen Husstad har tatt over som konsernsjef i Vardia Insurance Group asa og må se aksjene falle på Oslo børs i dag, etter nok en dårlig melding til investorene.

Børsmeldingen som ble lagt ut i dag forteller at Vardia fusjonerer inn salgsselskapene fra 1. juli og da skal også antall avdelinger reduseres i samsvar med den opprinnelige planen. Det betyr i klartekst at konsernsjefen setter to strek under meldingen om at Sortlands-avdelingen legges ned. Meldingen sier offisielt at antall avdelinger skal ned fra 6 til 3 og at minst 20% av konsernets 250 ansatte skal ut. Det betyr minst 50 personer.

Kursen på Vardias aksjer har sunket jevnt på Oslo børs, siden man ble notert der til 30 kroner for halvannet år siden. I dag selges aksjene for under 60 øre stykket. Årsaken til dagens fall er den ferske kvartalsrapporten som ledelsen la frem i dag. Her forteller man at 2015 ble dårlig, men at også årets første 3 måneder i 2016 ble like svake. Selskapet tapte 50 millioner på driften og 20 millioner på uventede skadeutbetalinger.

Ledelsen sier i sin melding til Oslo børs og aksjeeierne at man nå har sterk fokus på å kutte kostnader og at arbeidet med dette blir intensivert frem mot sommeren. Ved utgangen av juni måned skal alt være på plass, slik at selskapet er bedre rustet til å møte krav fra Finanstilsynet om økonomisk soliditet. Når man driver forsikring må selskapet ha en viss del frie midler for å sikre at kundene får oppgjør når de melder skade. Her har Vardia slitt kraftig.

Revisoren som nå har revidert tallene for 2015 skriver også et svært skarpt brev til ledelsen i selskapet, der man påpeker rot i interne rutiner. Revisoren mener det er så uoversiktlig regnskapsføring at han ikke har klart å sette seg inn i tallene på en fullverdig måte. For et børsnotert selskap under kontroll av Finanstilsynet, er en slik kritikk svært alvorlig. Dette er også årsak til at store deler av ledelsen i Vardia nå er skiftet ut og at man samler kreftene i et felles selskap, der selgerne er direkte underlagt hovedkontoret. Dessverre går denne omorganiseringen ut over Sortland, der de fleste nå vil miste jobben.

Svenske Avanza bank AB har de seneste dagene kjøpt seg opp på eiersiden i Vardia, og har nå over 10% av selskapets aksjer. Kjøpene er gjort med kurs på over 60 øre aksjen, men akkurat i dag onsdag, så ser det ut til at Avanza selger igjen. Uansett så skuffet nok tallene fra Vardia, da konsernsjef Husstad la de frem i Oslo i dag.