Kafeer reåpner med ny stil

To av Sortlands mange kafèer har fornyet seg. Ved Storsenteret har Z-kafe skiftet navn og stil til JaFs-kjedens profil, mens kafè Skibsbaker’n i det andre senteret har fornyet inventaret sitt.

Jafskafe

Markedssjef ved Sortland Storsenter, Ronny Johansen, gratulerer Miriam Sandvær Ottesen på JaFs med ny stil og fornyet kafè i senterets 3. etasje. Litt endring i menyen blir det, men bestselgerne blir nok fortsatt å få kjøpt (foto: JaFs, Sortland Storsenter).

Det skjer mye i byens kjøpesentre denne uka. Store tilbudskampanjer skal trekke folk og reåpninger bidrar til dette. Skibsgården har hatt reåpning også av butikken Bagorama, der Hilde Hansen har overtatt driften sammen med samboer Rolf Anders Høve. Veskebutikken selger langt mer enn bare bager og paret satser friskt både med bredere og fornyet vareutvalg.

Sortland er handelsbyen i Vesterålen og når kundene kommer langvegs fra, trenger man også mat og drikke. Byen kan derfor skilte med en rekke kafèer og restauranter. De fleste er eid og drevet av lokale eiere, men et par kjeder har også fått innpass. Pizzabakeren er en kjede som har avdeling i Bussterminalen på Sortland. Eierne til denne kafèen finner vi i Bodø. Nå er også JaFs-kjeden kommet til Sortland, ettersom kafèen i Sortland Storsenter har skiftet over fra sin lokale stil til en landdekkende kjede. JaFs-kafèer finner vi ellers i Bodø og på Rognan, men totalt over hele landet er det 50 slike serveringssted. JaFs er en del av Norges-gruppen, som ellers driver store butikkjeder som Kiwi og Spar.

Eieren av JaFs på Sortland er Mehmet Sekersoz (48) som bor på Stokmarknes. Han er vel etablert i bransjen med Nesset Spiseri i Hadsel og Z-kafe i Amfi senter i Svolvær. Mehmet har også overtatt Rønning-kiosken på Stokmarknes og til sammen omsetter disse 4 firmaene for omkring 18 millioner på årsbasis. Firmaene har til sammen ca 40 ansatte, fordelt på et litt mindre antall årsverk. Alle utsalgsstedene er innrettet mot mer eller mindre hurtig mat, selv om senterkafèene nok er mer varierte enn bare «fastfood».

kakene

Skibsbaker’n har vært i Skibsgården kjøpesenter siden starten, og hele tiden er det familien Bang som har stått bak. Børge og Berith Bang har nå kafè både i 1. og 2. etasje av senteret, med litt varierende meny og tilbud. Denne gang er det nede man har pusset opp og fornyet diskene blant annet, slik at kundene skal kunne velge selv de produktene man ønsker. Bangs bakeri er en saga blott, men fortsatt finner man både kaker og andre bakevarer i diskene hos Skibsbaker’n (se bildet her – foto: Skibsgården).

Selskapet Skibsbaker’n ble stfitet i 2009 og omsetter for ca 9 millioner kroner om året nå. Dette inkluderer begge kafèene i Skibsgården senter og her er det ca 25 ansatte som jobber. Berith og Børge Bang eier 50% av aksjene hver og er helt sentrale i driften, selv om Børge har nådd alderen der man normalt blir pensjonist. Bangs Kafè finner man i 2.etasje av senteret og her er også Linda Bang sentral i driften. Denne kafèen har tidligere hatt flere eiere og var faktisk for mange år siden en del av JaFs-kjeden, mens Rino Klausen og Alf Moen drev her.

Disse kafèene går godt og satser friskt mot fremtiden. Det gjør også de fleste andre spisestedene på Sortland, bortsett fra Kringla kafè ved torget. Her har man sagt opp husleieavtalen og vil trolig legge ned driften etter sommeren. Eierne sitter i Svolvær og har ikke oppnådd økonomisk forsvarlig drift på Sortland. Dermed forsvinner trolig dette kafètilbudet om noen måneder. Eieren av bygget har uttalt at han gjerne ser nye drivere i lokalene og da kan det faktisk komme et nytt spisested, men dette er ennå helt uvisst.