50 nye leiligheter på Stokmarknes

Steinsvik Hus er en av Vesterålens mest aktive utbyggere av leiligheter, slik man har sett i flere prosjekt på Sortland. Nå skal firmaet i gang med 50 boenheter på Stokmarknes, ikke langt fra sykehuset.

verkstedbakken

Slik ser Steinsvik Hus for seg det fremtidige resultatet, når bygg og flytebrygger er på plass i Sykehusbukta. I bakgrunnen skimtes sykehuset, nedenfor Storheia (foto/skisse: Steinsvik Hus).

Verkstedbakken på Søndre Stokmarknes blir et nytt boligfelt helt nede ved havet, tre hundre meter fra det nye sykehuset og noen hundre meter fra sentrum av «Nesset». Her blir det nærhet til alt en trenger, som skole, barnehage, butikker, sykehus og rådhus. De femti boenhetene kommer nær havet i en ­bebyggelse som gir sol og utsikt til alle, ved at man bygger i terrasser. Første byggetrinn legges ut nå og består av 18 leiligheter. Det blir fra 70 til 125 kvadratmeter i småhus og alle har carport.

Det blir bygd en egen marina med båtplasser og sjøboder. Dessuten skal det legges til rette for båtopptrekk og felles sløyebod, heter det i prosjektbeskrivelsen for Steinsvik Hus nå har lagt ut.

For hundre år siden ble Stokmarknes mekaniske verksted startet i dette området. I 1916 var den motoriserte fiskeflåten i Vesterålen kommet opp i 600 båter, og derav 24 store fiskedampere. Det var derfor behov for mekaniske verksteder og det var mye aktivitet i området. Her laget man også blokkene til den kjente Bønes-motoren som ble produsert på Sortland. Nå er verkstedet historie og grunnen kan omgjøres til boligformål. Her må litt utfyllinger til og oppbygging i sjøkanten.

Byggestart blir til høsten og det er altså 18 leiligheter som kommer i første trinn. Om hele prosjektet gjennomføres som planlagt, så blir det 50 nye leiligheter. Dette blir et såpass stort prosjekt, som ligger så åpent til, at dette vil bli en svært synlig del av Stokmarknes i fremtiden.