Ny rådkvinne på plass

Ny toppleder for Sortland kommunes drift, er fra i dag kommunedirektør Rita Johnsen. Med grunnutdanning som sykepleier, skal hun sørge for sunn og frisk styring av vel tusen ansatte.

Rita Johnsen (55) er startet i jobben som leder for Sortland kommunes samlede drift (foto: Sortland kommune).

Ordfører og politikere kan vedta budsjetter og saker som angår kommunen, men den daglige driften tar de ansatte. Kommunens øverste leder er kommunedirektøren, som før ble kalt rådmann.

Randi Gregersen (66) har vært lederen i rådhuset på Sortland de senere år. Nå blir hun pensjonist og fra 1. mars er hun erstattet av Rita Johnsen (55).

Rita Johnsen kommer fra stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg i Harstad kommune. Hun har også vært rådmann i Målselv kommune i 4 år.

Opprinnelig kommer Rita Johnsen fra Gratangen, men har nære bånd til Sortland. Familien har hytte i Godfjorden, der hennes mor vokste opp.

Ellers har hun erfaring som kommunalsjef, enhetsleder, daglig leder i bedriftshelsetjeneste, ledende helsesøster og sykepleier og lærer i videregående skole.

Rita Johnsen er utdannet sykepleier, har videreutdanning som helsesøster, pedagogisk utdanning og videreutdanning i ledelse.