Ny rådmann i Andøy

Andøy kommune skifter rådmann i løpet av sommeren. Det er 43 år gamle Andreas Jordell fra Stavanger som nå snart setter kursen nordover til hval- og romfartskommunen.

Ny leder i Andøy rådhus fra sommeren blir Andreas Jordell, når Kirsten Lehne Pedersen fratrer.

Andreas Jordell er i dag ansatt i firmaet Sopra Steria i Stavanger, som er et konsulentselskap innen digitalisering med 1.800 ansatte i Norge.

Tidligere har han jobbet for Helse Vest, som leder for analyse og styringsinformasjon. Før det var det 4,5 år hos revisorfirmaet Ernst & Young.

Jordell har mastergrad fra Norges teknisk vitenskapelige universitet (NTNU) og har også tatt utdanning ved Middelbury Insitute og Fudan universitet.

Andreas Jordell er gift med Therese Selvik, som er lærer ved Jåtten skole i Stavanger. De flytter nå til Andøy, med sønn og katt.

Åremålet til dagens rådmann i Andøy, Kirsten Lehne Pedersen, utløper i april, men hun skal fortsette til Jordell er på plass.

Nøyaktig tidspunkt for dette er ikke klart, men det blir trolig i løpet av juli måned.

Det var 12 søkere til stillingen som rådmann i Andøy, og seks av disse ble tatt ut til finalerunden. Jordell ble altså funnet å være den beste kandidaten.