Færre doser vaksine

Vesterålen får kutt i antall vaksinedoser når Oslo blir prioritert. Mens hovedstaden skal få 20% økning i vaksinen, blir det 3% kutt over det meste av landet ellers.

Dette ble klart tirsdag, da Regjeringen la frem en ny strategi, etter sterkt press fra politisk hold i Oslo.

En beskjeden skjevfordeling innebærer en anbefaling om å at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 % mer enn planlagt. Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

– Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 % flere doser i en periode, sier Stoltenberg.

Dosene vil i henhold til den beskjedne geografiske målrettingen hentes fra en reduksjon i tildelingene på 3 % til hver av de 330 kommuner/bydeler som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår.