Ny Kiwi på Sortland

En ny matbutikk kan åpne dørene om kort tid på Sortland, dersom kommunen sier OK. Det er Kiwi-kjeden som ønsker å etablere byens 8. matbutikk, i det gamle engrosbygget.

kiwi-butikken

Bygget står allerede klart, etter at Nord-norsk Engros as ble avviklet. Eierne trenger nå bare klarsignal på bruksendring og litt endring av fasaden, før Kiwi kan åpne dørene til sin andre butikk på Sortland (foto: Alpha Konsulent as).

Dagligvare er utsatt for sterk kamp mellom de 3 store kjedene, Rema, Coop og Kiwi. Coop har flere butikker i Sortland, mens Rema 1000 har to. Kiwi har bare en, og har lenge signalisert at de også ønsker en avdeling i nordre del av byen. Nå kan dette bli en realitet om kort tid.

En søknad om bruksendring er allerede sendt til kommunen fra Alpha Konsulent as, på vegne av Rune Steiro som eier den omtalte eiendommen. Tidligere var bygget brukt som engroslager for dagligvarer under firmanavnet Alv B. Steiro og Nord-norsk engros as. Da Norgesgruppen overtok engroslageret ble dette sentralisert og lokalet på Sortland har derfor stått tomt en tid. Man søker nå om bruksendring for 2.300 kvadrat av bygget, som altså skal gi plass til en ny Kiwi-butikk.

Kiwi er forøvrig en del av nettopp Norgesgruppen, som jo tidligere hadde engroslager her. Det blir dermed nesten de samme varene som igjen skal fylle bygget, bare det nå blir detaljhandel i stedet for engros.

Rolf M. Lossius har skrevet søknaden og hevder at det ikke bør være noen grunn til å nekte bruksendring. Sortland har allerede to-tre dagligvarebutikker utenfor sentrum, og kommunen har nettopp gitt dispensasjon for Coop om å etablere en ny på Strandskog. Trafikk og parkering er ikke noe problem, da dette allerede er godt ivaretatt av veger og areal som allerede eksisterer.

Hele området mellom Esso og Cirkel-K skal reguleres på nytt og det skal da planlegges for fremtiden. -Hensikten var og er, å få regulert hele NF5 i tråd med byplanens bestemmelser om arealdisponering til næring/forretning. Det har så langt vært vanskelig å komme i gang, da en reguleringsprosess uten konkrete brukere av arealet er vanskelig. Samtidig er det vanskelig å tilby noe konkret til aktører innen næring og forretning uten at man har en regulering på plass, påpeker Lossius.

-Tiltaket vil ikke bygge ut nye områder, men vil benytte eksisterende bygningsmasse og må anses som positivt løft for bybildet. Butikken vil være under 3000 m2, og ikke klassifiseres som storhandelskonsept. Det innebærer at de Nordland Fylkeskommunes ansvarsområde ikke blir berørt. Vi er derfor innforstått med at det må søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i Byplanen.

Vår dagligvare vil stå alene, og ikke gå inn under begrepet storhandelskonsept. Forbudet mot dagligvarebutikk utenfor sentrum i byplanen, var ikke et krav fra Nordland Fylkeskommune, men ble foreslått av Sortland kommune. Etableringen vil ikke stride mot regionale planbestemmelser, men utelukkende kommunens egen plan, skriver konsulent Lossius.

Dermed ligger det an til en liten nøtt for Sortlands byggesaksbehandlere og politikere. En bruksendring for denne eiendommen blir vanskelig å nekte, da bygget er nesten klart til bruk allerede. En slik sak skal jo ikke innom Nordland fylke, så her vil avgjørelsen komme i Sortland rådhus.