Hard smell for LNS

To hundre millioner i underskudd for LNS sin gruvedrift i Rana i fjor, gjør at direktøren betegner 2015 som «et fryktelig år». Direktøren ser frem mot bedring både i Rana og på Grønland.

lns-rubinene

-Vi har en jernmalmproduksjon i Rana som er blant den mest effektive og beste i verden, sier Frode Nilsen i LNS-gruppen og ser lysere utsikter for konsernet fremover. Blodrøde tall for 2015 påførte selskapet store underskudd.

For første gang på mange år får ikke eierne av LNS-konsernet utbetalt noe i utbytte for 2015. Tidligere har det vært flere millioner i overskudd, som igjen har tilfalt aksjonærene. Flere av disse har dermed vært store skatteytere i blant annet Sortland og Andøy kommune. Et av eierselskapene i LNS heter Hålogaland Anlegg as og dette firmaet fikk i fjor en enkelt tusenlapp i utbytte. Året før var det 9 millioner og året derfør 15 millioner.

Det store utslaget kom i Rana, der gruvedriften gikk på en smell med 200 millioner. Etter skattejustering ble det røde tallet 148 millioner, og det er mye, selv for et konsern som LNS.

-Det er alvorlige tall. Det som rammet oss var lave jernmalmpriser og en valutasikring som slo dårlig ut, sier administrerende direktør i LNS Frode Nilsen til nettavisen HighNorthNews. Nilsen påpeker at man har tatt grep og kuttet kostnader. Valuta-avtaler gir også store negative utslag, ettersom malmprisene på verdensmarkedet har vært lave.

LNS har vært nødt til å ta en runde med sin bankforbindelse også. DnB har stilt opp med nye avtaler. -Det er vanlig at bankene krever en viss egenkapital og løpende inntjening. Vi har på grunn av våre utfordringer brutt noen av de kravene, og har da fått en midlertidig lettelse i kravene vi har hatt i vår bankavtale, forklarer Nilsen.

-Det har vært vedvarende vanskelig, men vi har hele veien hatt god dialog med bankene. Det er fortsatt tøft, det er ikke til å stikke under en stol, samtidig har vi tatt grep og har god styringsfart og ser at vi skal komme oss ut av dette. Resultatet per 30. september 2016 var for eksempel bedre en det har vært på årevis, så vi er på tur ut av dette, sier Nilsen til HighNorthNews.

Regnskapet for entreprenødriften er ennå ikke lagt ut offentlig, selv om man er langt over fastsatt frist. Årsak til dette er problemene og konkursen på Grønland, der LNS måtte gå inn og overta hele prosjektet med rubingruvene.

Leonhard Nilsen (LNS-gruppen) er en av Nord-Norges største entreprenører og omsetter for 1,5 milliarder årlig. Med base på Strandland i Andøy styrer man prosjekt på Island, Grønland, Svalbard og Norge. Flere hundre ansatte er i jobb med alt fra rubin-leting i gruvene på Grønland til frakt av nordlys-turister på Svalbard. Konsernet omfatter 15 store og mellomstore firma.