Starter opp vegarbeid

Nordland fylke starter nå opp arbeidet med utbedring av fylkesvegen forbi Maurnes. Det symbolske spadetaket ble tatt i dag, til stor glede for bygdefolket som har ventet lenge på dette.

fylkesveg-maurnes

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (nr 2 fra venstre) var i dag på Maurnes for å spa i gang vegarbeidet. Her er han sammen med aksjonskomiteen og ordfører Tove Mette Bjørkmo (til høyre) i Sortland kommune. (Foto: Nfk B. Stensland)

-Nå starter arbeidet med å utvide og forsterke deler av fylkesveg 82 i Vesterålen! Dette kunne Willfred Nordlund i dag si på vegne av Nordland fylke, da han tok et symbolsk spadetak for bedre veg gjennom Maurnes og Liland i Sortland. Dette betyr også bedre veg til Andøy. Willfred Nordlund (Sp) er fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

I dag ble oppstarten av prosjektet markert på Maurnes. Det er strekningen mellom Holmen og Maurnes i Sortland kommune som skal oppgraderes i første omgang. -Det er et etterlengta arbeid som starter opp nå. Barna får en tryggere skoleveg og bilistene en tryggere veg å ferdes på, sier samferdselsråden. Strekninga på 4,6 kilometer skal forsterkes, samt få en bredde på 6,5 meter. Det blir også en like lang gang- og sykkelveg på strekningen.

-Dette prosjektet kommer til å koste 110 millioner kroner, og det er vel anvendte penger, mener fylkesråd Willfred Nordlund. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres fremover, og strekninga skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2018.

Jobben skal utføres av Bulldozer Maskinlag Entreprenør as, som vant anbudet, selv om man ikke hadde laveste pris i utgangspunktet. Arbeidet vil foregå etappevis, slik at trafikken ikke blir helt blokkert. Noe ventetid og omlegginger kan det likevel bli i anleggsperioden.

Slik oppsummeres prosjektet i korte trekk: Fylkesvegen skal utvides til 6,5 meters bredde og forsterkes hele vegen. Gang- og sykkelvegen blir 3,5 meter bred. Det skal etableres 99 veglys langs strekningen. 15.0000 m3 fjellspregning. 1800 meter rekkverk. Utskifting av 54 stikkrenner. Riving av fire bygg. I tillegg til vegbygging utføres en del jobb for Sortland kommune, Vesterålskraft, og Relacom/Telenor. Dette omfatter vann og avløp, strømkabler og telefonkabler. Total kostnad for prosjektet er beregnet til 110 millioner.