Svir av 70 millioner mer

Sortland skal bygge ny brannstasjon til 83 millioner. Svolvær har nettopp tatt i bruk sin nye stasjon med pris på kun 13 millioner. Sortland vil altså svi av 70 millioner mer enn Svolvær på sitt nybygg.

brannstasjon-prosjektet

Svolværs nye brannstasjon ble tatt i bruk i sommer og Vågan kommune hadde da brukt 13 millioner.  Av dette ble en million brukt på uteområdet (foto: Vågan kommune).

Rådmannen og økonomisjefen i Sortland kommune la nylig frem budsjettforslaget for 2017, der politikerne blir invitert til å bevilge 40 millioner til ny brannstasjon. Dette blir halve beløpet, ettersom man også må bevilge 40 millioner i 2018. Kommunen har i tillegg brukt 3 millioner via andre poster, slik at sluttsummen blir 83 millioner. Samtidig forteller økonomisjefen at Sortland kommune har over 1.000 millioner i gjeld nå, og bør ta en liten pause i store investeringer.

Ikke langt unna, altså i Vågan kommune, har det kommunale brannvesenet nettopp tatt i bruk sin nye stasjon for Svolvær by. Her har man fått 740 kvadratmeter areal, der kontorlokalene utgjør 260 kvadrat. Grunnflaten på bygget er 473 kvm, og prislappen for hele prosjektet er 13 millioner kroner. Det hører med i dette bildet at kontroller i ettertid har vist noen betydelige mangler ved bygget, som er satt opp av Botek Entreprenør as fra Leknes. Dette har entreprenøren lovet å utbedre raskt.

Svolvær brannvesen har en stor stigebil og to andre store brannbiler med tank. Den nye stasjonen har derfor 3 store porter og to små for kommandobilene. Sortland brannvesen har også en stor stigebil, tankbil og kommandobiler. De to brannkorpsene er derfor ganske like både i utrustning og bemanning.

Den planlagte stasjonen på Sortland skal også gi plass for en ambulanse, og dermed må det være egne fasiliteter for de ansatte i ambulansetjenesten. Kommunen har også vært i forhandlinger med andre mulige leietakere og prosjekteringen er derfor ikke avsluttet. Det eneste som er bestemt, er at den ny stasjonen skal bygges på tomta etter Nortura (Salgslaget). Anbudene er ikke gått ut og man vet derfor heller ikke sluttsummen.

I budsjettet legger man til grunn en byggekostnad på 66 millioner kroner, fordelt med 63 millioner til bygget og 3 millioner til utendørsområdet. Prosjekteringa er ventet å koste 4,5 millioner kroner. Når man legger til administrative kostnader og andre tilknyttede utgifter, blir det en sluttsum på drøye 83 millioner kroner. Forprosjektet blir trolig ferdig i høst. Deretter skal de endelige vedtakene fattes og anbudene avgjøres, før selve byggingen kan starte.

Sluttsummen i Svolvær ble altså 13 millioner. Sluttsummen på Sortland er det foreløpig ingen som vet, men mye tyder på at den i alle fall vil bli 83 millioner. Om politikerne har mage til å brenne av 70 millioner mer enn Vågan, gjenstår å se, når saken skal opp til konkret behandling om ikke lenge.