Nordland fylke består

-Som ventet ser det ut til at Nordland består som egen region når regionreformen vedtas av Stortinget i begynnelsen av juni, konstaterer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (AP) konstaterer at Nordland består som eget fylke også i fremtiden, mens Troms og finnmark blir slått sammen til en enhet (foto: NFK, Geir Johnsen).

Norvoll er ikke overrasket over at regjeringspartiene lander på dette etter behandlingen i komiteen i Stortinget. -Nordland er en region med løftekraft. Vi har tosifret antall byer og regionsenter. Vi har et stort og variert næringsliv. I tillegg til lange avstander. Alt dette gjør at Nordland bør bestå som et eget fylke, understreker fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Regjeringen la opp til at beslutningen rundt nye fylker i nord skulle utsettes til neste år. -Dette har vi vært uenig i. Det har vært viktig med avklaring for Nord-Norge nå, sier Norvoll.

-Nord-Norge samarbeider svært godt på en rekke områder. Nordnorsk råd, Nord-Norges Europakontor og Barentssekretariatet er noen eksempler. Dette skal vi fortsette med helt uavhengig av hvilke grenser vi har i nord, sier Norvoll.

Tidligere har statssekretær Grete Ellingsen fra Sortland sagt at hun helst hadde sett at hele Nord-Norge ble samlet til en region, som erstatning for de 3 fylkene man har i dag. Hun mener dette ville gitt bedre slagkraft og en sterkere stemme inn mot Oslo, for å fremme Nord-Norges ønsker i mange sammenhenger.

-Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med cirka 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

-Vi får frigjort midler ved at vi slipper å administrere tre fylker, og i stedet kan bruke mer kraft for å kjempe for to regioner, sier Njåstad til NRK. Han sier at det foreløpig ikke er snakk om grensejustering mellom Troms og Nordland, men at dette kan komme i det videre arbeidet med regioninndelinger.

I pressemeldinga påpekes det Finnmarksloven fortsatt vil gjelde etter en sammenslåing mellom Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune. Sammenslåingen av Troms og Finnmark får ikke konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Stortinget behandler regionreformen 8. juni.