Lærling er anklaget

En 20 gammel kvinne fra Vesterålen er tiltalt for uaktsom kjøring i forbindelse med en dødsulykke ved Tromsø i fjor vinter. En omkom, en person ble alvorlig skadet og en lettere skadet. Kvinnen var 19 år da dette skjedde og lærling i en transportbedrift.

Bildet her viser den aktuelle vegstrekningen, sett fra Statens vegvesen sitt eget kamera. Da ulykken skjedde var det tett snøvær og sporete vegbane.

Vesteråls-kvinnen kjørte en semitrailer, altså lastebil med tilhenger, som hun mistet kontrollen over. Bilen «sakset» og traff motgående trafikk. Det var snødekt vegbane med tett snøfall i området, og vanskelige kjøreforhold, med nullføre og sporete vei da ulykken inntraff.

Som følge av det som skjedde er den nå 20 år gamle kvinnen fra Vesterålen tiltalt etter paragraf 281 i straffeloven for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Hun er også tiltalt etter paragraf 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

I tillegg er hun tiltalt etter vegtrafikkloven for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade.

Av tiltalen går det fram at hun ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom, slik at hun mistet kontrollen over vogntoget, fikk sleng, sakset og kolliderte med to motgående personbiler.

Verst gikk det ut over to personer som satt i en Audi personbil som ble truffet av semitraileren. Kvinnen i bilen omkom umiddelbart eller etter kort tid. Mannen som førte bilen ble påført betydelige og langvarige skader.

-Saken er spesiell ved at kvinnen som førte vogntoget og som politiet mener forårsaket dødsulykken var ung, lærling i en bedrift og hadde begrenset erfaring med å kjøre et tungt kjøretøy på det aktuelle føret, sier politiadvokat og aktor Christian Hanssen til NRK.