Nei til fritt skolevalg

Meningene er sterkt delte om forslaget «fritt skolevalg», som regjeringa nylig har foreslått. Dette kan føre til at videregående skoler i distriktene forsvinner, mener kritikerne.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, er imot fritt skolevalg (foto: NFK, Trond-Erling Willassen).

– Regjeringens innføring av såkalt fritt skolevalg er direkte distriktsfientlig og vil føre til at videregående skoler i distriktene vil forsvinne, sier fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap).

Den ordningen som regjeringen nå ønsker å innføre er dårlig nytt for oss som satser på en desentralisert skolestruktur, med utdanningstilbud i hele Nordland. Det vil kort og godt bety kroken på døra for de mindre skolene.

Nordland er et langstrakt fylke med flere viktige kyst- og industrisamfunn, vi trenger en differensiert skolestruktur som ivaretar behovene både for næringsliv og elever i alle disse samfunnene. En demontering av denne strukturen vil være svært uheldig for distrikts-Nordland, mener Olsen.

Olsen mener også at den påståtte valgfriheten for elevene som regjeringen gjør et poeng av, egentlig er svært begrenset.

– Handlefriheten vil gjelde de ressurssterke med de beste karakterene, ikke for gjennomsnittseleven. Dette er altså en politikk som bare de sterkeste vil profitere på, mens ande risikerer å miste videregående skoletilbud i sitt nærmiljø.

Fylkesråden er svært forundret over beslutningen fra regjeringen, spesielt at det kommer i regionreformens tid, hvor målet jo er at flere oppgaver og større ansvar skal ivaretas av regionene. Forslaget om fritt skolevalg går i stikk motsatt retning.

– Fylkeskommunen som skoleeier vet hvor skoen trykker og er de som har de beste forutsetninger for å gi et godt og balansert utdanningstilbud i hele fylket. Fylkesrådet og fagavdelingen, i samarbeid med skoler, arbeids- og samfunnsliv i Nordland, gjør en stor jobb for å bidra til en funksjonell og desentralisert skolestruktur som ivaretar både elevens og samfunnets behov.

Så hvorfor kommer regjeringen med forskriftsendringer som truer de mindre skolene, og som tar fra regionene mulighet til å bestemme selv, under hun?

– Dette er intet mindre enn distriktsfientlig. At Høyre og Fremskrittspartiet sentralt støtter dette, er ingen overraskelse. Men at utdanningsministeren fra Venstre vil legger fram noe sånt, det synes jeg er påfallende, sier Olsen.

Hun vil gjerne ha en debatt om konsekvensene av fritt skolevalg på videregående.

– Hva mener egentlig nordlandspolitikerne fra regjeringspartiene om denne saken? Det ville vært interessant å få høre om de virkelig mener fritt skolevalg styrker videregående opplæring i Nordland.