Hadsel er populær

Mens folketallet i Sortland og Andøy synker, er Hadsel den mest populære kommunen i regionen. Her økte innbyggertallet med 32 i årets første 9 måneder. Vesterålens samlede folketall synker stadig.

Mye skjer i Hadsels næringsliv for tiden, og dette er nok med på å trekke opp folketallet i kommunen (arkivbilde).

Ser man på årets ni første måneder så er det Andøy som nå trolig virkelig merker nedleggingen av flystasjonen. Folketallet hittil i år er sunket med 87 personer og kommunen har 4.576 innbyggere.

Bø har vært mye i media den senere tid, der ordfører Sture Pedersen etterlyser statlige arbeidsplasser. -Staten har forlatt Bø, sier ordføreren, og det ser man på folketallet også. Bø har mistet 17 innbyggere de ni første månedene i år og har nå kun 2.552 bosatte.

Sortland har vært i jevn vekst de senere tiår, men dette har stagnert i den senere tid. Hittil i år har folketallet sunket med 68 personer og Sortland hadde ved utgangen av september 10.498 innbyggere.

Øksnes har holdt folketallet bra over en del år og det ser ut til å fortsette. Så langt i 2020 er det registrert 20 flere innbyggere her.

Hadsel er den kommunen i regionen nå som er mest populær, om man kan si det slik. I tredje kvartal hadde Hadsel netto tilflytting på 35 personer. Så langt i år har kommunen pluss i folketallet på 32 innbyggere.

Vesterålen sett under ett sliter stadig med å holde oppe folketallet. Så langt i år er det blitt 120 færre innbyggere i de fem kommunene, og det er altså Andøy og Sortland som nå trekker nedover.

Til sammen bor det altså nå 30.149 personer i de fem vesterålskommunene, og det er 120 færre enn ved årsskiftet. I løpet av de 5 siste årene har folketallet i regionen sunket med 271.

Vi regner ikke med Lødingen i begrepet Vesterålen, da man geografisk tilhører Ofoten. Lødingen deltar i Vesterålen regionråd og felles tjenester med Vesterålen innen blant annet renovasjon.