Nattestengt til Myre

Nå blir det et par uker med nattestengt fylkesveg 821 mellom Steinslandsfjorden og Staven. Årsaken er stikkrenneskift, melder Nordland fylke. Omkjøring kan skje via Lifjorden.

Veiarbeid mellom Myre og Steinlandsfjorden gir nattestengt vei (foto: NFK).

Det er altså hovedveien til og fra Myre som nå blir stengt om natta i ukedagene, mens det jobbes med vedlikehold.

Dette skaper ikke særlig problem, ettersom trafikken vil omdirigeres til Lifjordveien.

Varslingen lyder på perioden onsdag 23. august til fredag 8. september, da blir fylkesvei 821 stengt i tidsrommet klokka 21.00–06.00.

Det blir skiltet omkjøring via FV 7674 til Alsvåg via Lifjorden.

Arbeidet skal ikke foregå i helgene og dermed er det fri ferdsel natt til lørdager og søndager.

– Nå skal vi skifte stikkrenner, og siden vi må grave over vegen kommer vi dessverre ikke utenom stengninger.

Her jobber vi på natta, så da blir trafikken heldigvis mindre berørt.

Dette er et forarbeid til at det skal asfalteres senere, så da blir det bedre veg, sier faggruppeleder Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune.

Arbeidet starter like etter Staven, og flytter seg videre inn til Steinlandsfjorden.

– Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 hvis du vil ha mer informasjon om hvor arbeidet skal foregå samme kveld og natt, sier Andersen.