Etterlyser trafikksikkerhet

Gi Sigerfjord bedre trafikksikkerhet! Det er tema i et utspill fra Sortland Høyre, der det påpekes flere mangler omkring skolen. Trafikksikkerheten må utbedres snarest her.

Marius Enoksen, Helene Enoksen og Beate Bø Nilsen fra Høyre etterlyser den vedtatte gang- og sykkelvei i Sigerfjord (foto: innsendt).

Denne uken starter mange barn på skolen, spent og med masse lærelyst.

Det er mange rørte foreldre og besteforeldre som står stolte og ser at barn med litt for stor skolesekk hilser på rektor og lærerne.

Sortland Høyre mener at noe av det viktigste vi gjør som folkevalgte er å gi dem en god skolegang, men vel så viktig er at det legges til rette for trafikksikkerhet langs veien til skolen.

Derfor knytter det seg i magen når man ser den manglende trafikksikkerhet i Sigerfjord ved skolestart.

På Sigerfjordveien er det i dag gangfelt ved krysset opp mot Sigerfjord skole.

Dette gangfeltet er slitt, men skiltet. Men nå skal skiltene skrues ned og gangfeltet fjernes.

Det er fortau mot skolen, men på motsatt side av veien går gangfeltet rett ut i grøfta og der mangler fortau.

Man mener at gangfelt ikke er et trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak for gående.

I stedet har man laget to små fartsdumper nord og sør for krysset.

Sortland Høyre mener at disse er så små at man kan ha god fart over.

Saken er behandlet administrativt og ikke av Trafikksikkerhetsutvalget i Sortland med politikere.

Gangfeltet som skal fjernes nedenfor Sigerfjord skole (foto: innsendt).

Dette er en typisk sak som burde ha vært opp til drøfting i Trafikksikkerhetsutvalget og hvor politikerne kunne fått kunnskap.

Alle barnehager og skoler i Sortland kommune er godkjent samlet av Trygg Trafikk Nordland som den første trafikksikker kommune i Nordland.

I 2020 ble det gitt ut en rapport med vurdering av særlig farlig skolevei i Sortland kommune.

For Sigerfjord Skole kan man se at mange strekninger er markert med rødt, noe som betyr «Særlig farlig». Dette er bekymringsfullt.

Rett før skolestart var der endelig kantklipping i Sigerfjord for å slå gress, planter og busker langs veikanten.

Men man valgte å la være å klippe der det var autovern. Mange plasser vises ikke autovernet i det hele tatt fordi det er overgrodd og henger inn på veien.

Veien er ikke bred og når en buss møter et større kjøretøy er det ikke plass for gående.

Det betyr at de må trå i grøfta. Men hvis et autovern står i veien, blir det vanskelig.

I Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 ble det vedtatt 6 millioner til gang- og sykkelvei i Sigerfjord for 2023 og nye 6 millioner for 2024, totalt 12 millioner.

Dette er ikke planlagt gjennomført.

Sortland Høyre mener at trafikksikkerheten i Sigerfjord må opp til ny vurdering og få etablert flere trafikksikkerhetstiltak snarest, inklusiv gang- og sykkelvei som allerede er vedtatt.

Vi har ingen barn å miste!

  • Sortland Høyre
  • Beate Bø Nilsen, kommunestyrekandidat
  • Helene Enoksen, kommunestyrekandidat
  • Marius Enoksen, kommunestyrekandidat