Mye stenges ned

Til tross for kun 2 smittetilfeller i Sortland velger kommunen å stenge ned mye av de offentlige tilbudene mot publikum. Kulturfabrikken kutter også i tilbudet, men skjermer de aller yngste.

Sortland kommune stenger kundemottaket i rådhuset og det samme skjer ved havnekontoret (arkivfoto).

Det er ved nyttår to personer i Sortland kommune som har testet positivt på covid-19 og som er i isolasjon. Som følge av disse tilfellene er 9 personer satt i karantene.

Kommunen mener å ha god kontroll på smittesituasjonen, men likevel gjennomfører man omfattende nedstengning av kunderettede tilbud, etter nye regler fra sentrale myndigheter.

Mye reising og besøk i julen, samt forventet innrykk av gjestearbeidere til fiskeriene, gjør at man er ekstra påpasselig. Vaksinering skal snart starte og det er derfor viktig at smitten ikke kommer ut av kontroll akkurat nå.

Servicetorget og Dokumentsenteret i Rådhus I, Kystnæringssentret og Sortland Havn stenger for fysisk oppmøte fra tirsdag 5. januar til mandag 18. januar. Andre faglige møter med kommunen gjennomføres så langt det er mulig digitalt.

Kriseledelsen i Sortland kommune har i et møte mandag 4. januar gjennomgått regjeringenes regler og anbefalinger, og vedtatt flere tiltak i perioden frem til 18. januar 2021.

Sortland ungdomsskole, Voksenopplæringen samt Sortland videregående skole går over til rødt nivå. Her jobbes det videre med hvordan organisering av undervisningen skal foregå de neste to ukene.

Sortland kommune vil så langt det er mulig sørge for aktivitetstiltak for sårbare barn. All innendørs organisert idretts- fritids- og livsynsaktiviteter anbefales å utgå.

Det oppfordres til at organiserte treninger flyttes utendørs i stedet for å avlyses. Sortland Idrettslag har imidlertid selv vedtatt å stenge det meste av sin aktivitet i denne perioden.

For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.

Sortland kommune innfører hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Kulturfabrikken stenger øvingsrom for kor, korps og orkester, mens møter for lag og foreninger må utsettes. Arrangement som Kravlekafé, Lønningsquiz, Dagskift og Vi-strikker blir utsatt.

Ansatte i Sortland kommune skal begrense all tjenestereiseaktivitet til å gjelde kun det som er nødvendig for utførelse av arbeidet.

Fysiske møter unngås i den grad det ikke er absolutt nødvendig. Det legges opp til at all møteaktivitet i størst mulig grad gjennomføres digitalt.