Mudring har startet

Kystverkets store prosjekt med utdyping og mudring i Raftsundet og Sortlandsundet har startet. Nå blir store masser flyttet og det betyr gratis fyllmasser til Hadsels industriområde.

Kystverket jobbet ved «Molldøra» i fjor og nå står Raftsundet for tur (foto: Espen Mortensen/Kystverket).

Denne uka starter Kystverket utdypningsarbeidet i Raftsundet, som er del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet.

Prosjektet innebærer flere utdypinger og merketiltak, som skal sikre en tryggere seilas på strekningen som går gjennom Lofoten og Vesterålen.

Utdypningen i Raftsundet omfatter i utgangspunktet to mudringslokaliteter, Trangstømmen og Gunnarbåten like nord om Raftsundbrua.

Anleggsarbeidet starter denne uka og er ventet å være ferdig i løpet av august.

Det er entreprenørselskapet Wasa Dredging som skal gjennomføre anleggsarbeidet i Raftsundet.

– Arbeidet starter i Trangstrømmen. Det vil her være minimum 70 meters seilingsbredde under hele anleggsperioden.

Det er svært viktig at skipstrafikken viser hensyn når man seiler gjennom Raftsundet, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket.

Massene fra Trangstrømmen, om lag 18.000 kubikkmeter morene og løsmasser, skal deponeres i sjøbunnsdeponi i kort avstand fra utdypingsområdet.

Massene fra Gunnarbåten er om lag 15.000 kubikkmeter fjell, i blandet noe løsmasser.

Disse transporteres i lekter til Børøya ved Stokmarknes, der de skal benyttes til utvidelse av industriområde.

– I tillegg til de to nevnte mudringslokasjonene er det aktuelt å også utdype i Svartsundet.

Et slikt tiltak gjennomgår for tiden en konsekvens- og risikovurdering med hensyn til nautiske forhold.

Kostnadene for tiltaket skal dessuten vurderes opp imot de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene, før det tas beslutning om tiltaket skal gjennomføres.

Utdypingsarbeidene i Svartsundet ligger derfor som en opsjon i entreprisen som nå er påbegynt, forklarer Magnus Rørvik.

I fjor ble Småskallan og Molldøra utdypet, som også var del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet.

Neste år skal sundet mellom Brottøy og Vedøya utdypes, i tillegg til lokasjoner ved Sortland og Risøyhamn.