App for hjernen

Ved hjelp av en ny app blir det lettere for personell i ambulansene å kommunisere med sykehuset. Sammen kan de da avgjøre om slagalarmen skal gå, og det er viktig når det gjelder hjernen.

Fra venstre: Maren Ranhoff Hov, prosjektleder John Helge Flage, lege Henrik Hoven og ambulansearbeider Lisbeth Falstad (foto: Nordlandssykehuset).

Nå er det Lofoten og Vesterålen sin tur til å ta i bruk ny undersøkelsesmetode for hjerneslag i ambulansene.

– Med eSTROKE styrker vi kompetansen om hjerneslag!

Det sier prosjektleder John Helge Flage ved Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset.

Hjerneslag er en alvorlig akutt sykdom som er en vanlig årsak til vedvarende funksjonshemming og død.

Felles for behandlingene er tidsfaktoren og at rask behandling kan ha betydning for prognosen og målet er raskest mulig behandling gjerne innen en time.

Forskning viser at 70 prosent av alle hjerneslag hadde ett eller flere symptomer med enten talevansker (prate), lammelse i ansikt (smile) eller lammelse i arm (løfte) – det som vi kjenner fra FAST-undersøkelsen.

Både befolkningen og prehospitalt helsepersonell er blitt trent i symptomer som opptrer hos ca. 70 prosent av slagpasientene og ikke de resterende 30 prosent.

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) er et skåringsverktøy som undersøker flere symptomer ved hjerneslag og brukes inne på sykehus.

Dette skal nå tas i bruk før pasienter ankommer sykehus.

Overgangen til denne prehospitalt sikrer mer enhetlig håndtering av pasienter med slagsymptomer.

Ambulansepersonell utfører NIHSS undersøkelsen ute hos pasienten og overfører denne direkte til DIPS.

AMK Bodø setter så opp konferansesamtale mellom ambulanse og lege.

Slagalarm skal avgjøres av vakthavende lege i konferanse med ambulansen gjennom nødnett, satt i gang av AMK.

– Med eSTROKE styrker vi kunnskapen om hjerneslag og innfører standardisert prehospital undersøkelse med NIHSS i ambulansen.

Dette vil sikre samme språk og rapport utenfor og inne på sykehus.

NIHSS er godt validert for bruk inne i sykehus, og studier har også vist seg å være en god score utført av prehospitalt personell, sier Flage.

Metoden ble innført i november i fjor i ambulansene i Salten, og erfaringene er så gode at dette nå utvides til Lofoten og Vesterålen som planlagt.

Torsdag og fredag holdt seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov foredrag ved Nordlandssykehuset i Lofoten og Vesterålen.

Hun er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis ved OsloMet, og er forskningsleder for eSTROKE.