Møllene monteres

Vindmøllene på Ånstadblåheia er under montering og begynner nå å bli godt synlige i store deler av Vesterålen. Foreløpig er det bunnseksjonene blir reist opp med en spesialkran.

Slik ser det ut på Ånstadblåheia, sett fra Jennestad. De to nærmeste vindmøllene er godt synlige, selv om bare bunnseksjonen er på plass.

Mandag ankom nok et lasteskip til Sortland havn da «Oceanic» klappet til kai. Denne gang var det første last med de 63 meter langs rotorbladene som kunne losses. Frakteskipet tilhører Global Seatrade, som har spesialisert seg på nettopp transport av vindmøller fra den danske produsenten Vestas.

I løpet av mandag kveld vil trolig den første spesialtransporten gå fra havna og opp til Ånstadblåheia. Hengeren på lastebilen her er ca 70 meter lang og dette eies og driftes av firmaet Silvasti.

Tidligere har man fraktet bunnelementene som har en vekt på litt over 70 tonn. Disse er man nå i ferd på å reise opp, ved hjelpe av en spesialkran som er fraktet inn for nettopp denne jobben. Kranen er gul og synes svært godt på toppen av heia.

Rotorbladene veier «bare» 16-17 tonn hver, men her er det lengden som gir utfordringer. For å klare svingene fra havna og opp til toppen av Ånstadblåheia har man vært nødt til å gjøre flere endringer på veibanen for å komme trygt frem med en 70 meter lang spesialhenger.

Det er 14 vindmøller som nå skal monteres ferdig, med 3 rotorblad hver. Av de 42 bladene var det halvdelen som nå ankom Sortland, slik at man kan begynne å frakte disse opp til heia og montere ferdig de første vindmøllene.

Fundamentene til vindmøllene er støpt av lokale firma, der Bulldozerlaget, Sortland Entreprenør og Vesterålsbetong har vært sentrale (arkivfoto Nordkraft).

I løpet av september måned vil trolig alle de 14 vindmøllene være kommet på plass, slik at man kan begynne å sette dem i drift og levere strøm inn i nettet til Vesterålskraft. Produksjonen her vil trolig dekke mye av strømforbruket i regionen, men ellers inngå i hele det norske strømnettet.

Utbyggeren på Ånstadblåheia er finske Fortum, som er et delvis statseid selskap som driver med elkraft i hele Norden. De har nå 3 vindparker i Norge og alle ligger i nordre Nordland. Konsernet Fortum er et kapitalsterkt konsern som har virksomhet i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk.

Olje- og energidepartementet gav 28. august 2013 endelig konsesjon for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 140 GWh.