Modulbygg er bestilt

Øksnes Entreprenør AS har vunnet anbudet på et nytt modulbygg ved Sortland barneskole. Politikerne vedtok i dag å signere avtalen. Prislappen er totalt vel 19 millioner, for hele prosjektet.

Skisse av modulbygget (foto: Øksnes Entreprnør as).

Fremdriften er nå slik at Øksnes Entreprenør AS skal levere det ferdige brakkebygget til skolestart i august måned.

Det betyr at ansatte ved Sortland barneskole vil få langt bedre kontorforhold enn det man har i dag.

Skolen har 275 elever og 27 lærere, pluss 4 miljøterapeuter og 8 pedagogiske medarbeidere.

Skolebygget er ganske gammelt og har et betydelig behov for vedlikehold og fornyelse.

På grunn av økonomiske vurderinger er et nybygg skjøvet ti år frem i tid, og derfor investeres det nå litt for å holde driften gående.

Første etasje av modulbygget vil inneholde et møterom og fire store arbeidsrom.

Det samme finner man i andre etasje, og hvert arbeidsrom skal ha 4 kontorplasser.

Totalt blir det altså slik at inntil 32 personer kan jobbe samtidig.

Bygget skal dessuten inneholde garderober og toaletter i begge etasjer.

Prisen for selve bygget er netto knapt 13,4 millioner kroner, pluss moms.

Tre andre firma hadde gitt anbud på tilsvarende bygg, men disse lå noen hundre tusen over i pris.

Med dette vil arbeidsforholdene for lærere og annet personell bli betydelig bedre.

Kommunen skal også foreta en del vedlikehold og oppgradering på selve skolebygget, og det er avsatt penger i budsjettet for dette også.