17 milliarder til bøndene

Landbruksdirektoratet utbetaler denne uka nærmere 17 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til norske bønder.

Dette er tilskudd som ble avtalt i fjorårets jordbruksoppgjør og som nå kommer inn på kontoen til bøndene.

Utbetalingen på nær 17 milliarder kroner er historisk høy, og er rundt to milliarder kroner høyere enn fjorårets utbetaling.

Over to år har disse tilskuddene dermed økt med seks milliarder kroner.

– Det er et prioritert mål for regjeringen å løfte inntektsmulighetene for norske bønder, og økningen av tilskuddene som utbetales nå i februar er et håndfast resultat av regjeringens prioritering av norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

– For den enkelte bonde betyr utbetalingen en nødvendig og kjærkommen innbetaling på konto.

Vi vet at mange bønder har en presset likviditet på denne tida av året, og nå blir tilskuddene som ble avtalt i mai utbetalt.

Tilskuddene er en viktig del av bøndenes inntekter, og har også betydning for å få ferie og fritid , sier Pollestad.

Statsråden understreker at gode inntektsmuligheter for bonden er avgjørende for å oppnå de landbrukspolitiske målene.

Produksjonstilskuddene en fellesbetegnelse på en rekke tilskuddsordninger til norsk husdyr- og planteproduksjon, og formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

– Forenklet sagt er dette en viktig del av samfunnets betaling for bondens produksjon av nasjonal matberedskap, arealer i drift, kulturlandskap og bosetting i hele landet, sier landbruks- og matministeren.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskuddsordninger til norsk husdyr- og planteproduksjon, og formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Tiltak til avløsning bidrar til å finansiere leie av arbeidskraft slik at bøndene kan ta ferie og få en ordnet fritid.

Nær 37 200 jordbruksforetak får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Søknadene fra 2023 er grunnlaget for utbetalingene.