Mobbesak går til retten

Sortland kommune må nå møte i retten for å svare på en anklage om alvorlig mobbing. Det er en tidligere skoleelev som krever vel 2 millioner i oppreisning for at ingen stoppet mobbingen.

NRK Dagsrevyen hadde mobbesaken som et av sine hovedoppslag fredag kveld, der William Rosenvinge forteller om mobbing i en Sortland-skole (foto: skjermdump fra NRK).

NRK Dagsrevyen fortalte fredag kveld om at 6,6% av skoleelvene i Norge sier de er blitt mobbet, men at bare 11 personer har oppnådd å få erstatning og oppreisning gjennom domstolene. Nå kommer det snart opp en sak i Vesterålen tingrett, der Sortland kommune er en av partene.

Personen som ble intervjuet av NRK kaller seg nå William Rosenvinge (28), men hadde et annet navn da han gikk på skole i Sortland. Han mener mobbingen har ødelagt mye av livet hans senere. Til NRK forteller han at det ble begått et seksuelt overgrep mot ham i klasserommet, av tre medelever foran mange andre.

Sortland kommune har så langt via sitt forsikringsselskap Protector avvist anklagen og mener saken er feil fremstilt. Det er advokat Helge Karlbom som nå har tatt ut stevning mot Sortland kommune på vegne av William. Påstanden er at kommunen må holdes økonomisk ansvarlig for det tapet han har lidt med bakgrunn i mobbingen.

-Jeg drømmer om en seier og bli ferdig med dette. Da kan jeg gå videre, sier William Rosenvinge i intervjuet med NRK. Saken kommer opp for Vesterålen tingrett den 15. januar 2019. Det er satt av to dager til behandling av saken og retten vil bli ledet av Morten A. Lind.

-Jeg har blitt diagnostisert med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som er satt i sammenheng med hva jeg har vært utsatt for, forteller William til NRK. I stevningen mot kommunen listes det opp en rekke alvorlige hendelser fra skoleårene fra 1996 til 2006, da William var elev ved Holmstad skole.

Håret ble påtent av medelever og på ungdomstrinnet ble han overfalt av to medelever. Han ble holdt nede så han ikke fikk puste og trodde han skulle dø. Han ble ved et tilfelle hengt opp på en knagg etter buksa av eldre elever og kom ikke ned. Han ble truet med vold av dem som mobbet, så han turte ikke å si ifra om mobbingen.

Han ble ved et tilfelle holdt nede av to elever i klasserommet og fikk buksa dratt av. Deretter fikk han en blyant i rumpa. Han ble ved et annet tilfelle filmet mens han fikk juling og videoen ble senere spredt i sosiale medier. William følte skolebussen var et farlig sted.

William fortrengte hva som hadde skjedd i flere år, men da videoen av at han ble banket opp dukket opp på sosiale medier, kom mange minner tilbake, forteller han til NRK.

Barneombud Inga Bejer-Engh ble også intervjuet av NRK i forbindelse med denne saken. Hun sier «det er bra» at bare 15 saker er kommet til domstolene, da slike saker bør løses mye tidligere. -Målet må være at sakene løses når de oppstår og på skolen, sier barneombud Bejer-Engh.

Et nytt regelverk er nå på plass hos skolene, der man har plikt til å gripe inn og gjøre noe når det oppstår saker med mobbing. Barneombudet har vært pådriver for dette og sier at det nå må på plass mer kunnskap på feltet for å løse slike saker tidlig, før personene blir voksne og man må ta dette inn i domstolene.

William er i dag arbeidsufør og håper at han kan få slettet gjelden han har opparbeidet seg dersom han vinner frem. -Men først og fremst går jeg til sak fordi jeg i ettertid har skjønt at det som skjedde var ulovlig. Jeg ønsker en erkjennelse av at det var noe som ikke stemte, at livet mitt ble ødelagt.

Det er berammet en rettsmekling i desember og det er mulig at saken finner en løsning da forut for rettssaken. Fra Sortland kommune hevdes det at man ikke kjente til omfanget av mobbingen før i senere tid. Likevel kan det være en mulighet at man erkjenner et visst ansvar og kommer til enighet før Vesterålen tingrett åpner saken.