Vil forebygge mobbing

Mobbesaken i Sortland som ble kjent i går, er den første i kommunen som havner i retten. -Vi har stort fokus på å forebygge mobbing, fastslår oppvekstsjef Erik Strand i en kommentar.

NRK Dagsrevyen bragte i går en sak om mobbing som vakte stor oppsikt. Oppvekstsjef Erik Strand sier kommunen nå har stort fokus på å forebygge dette (fotomontasje).

-I de åtte årene jeg har vært øverste leder for skole og oppvekst i Sortland kommune, har vi ikke hatt noen lignende sak i retten. Jeg er heller ikke kjent med at Sortland kommune tidligere har hatt slike saker, sier oppvekstsjef i Sortland kommune, Erik Strand, til Vesterålnytt.

Det var fredag kveld at NRK bragte saken om William Rosenvinge (28) som nå har stevnet Sortland kommune og vil ha over 2 millioner i erstatning for alvorlig mobbing i barneskolen. Han mener mye av livet ble ødelagt i skoletiden.

-Situasjon i våre skoler er nok som for andre skoler i andre kommuner. Det er saker som blir avdekket i våre skoler. Dette er en problematikk som vil dukke opp der barn og unge møtes. Og skolen er en viktig møteplass for barna våre, sier Erik Strand.

-Sortland har over mange år hatt et stort fokus på å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkende atferd. Vi har hatt fokus på trygge og varme voksne på kursdager. Voksne i skolen skal ha som mål for sitt arbeid med barn og unge, og utgjøre en forskjell.

Vi har utarbeidet lokale prosedyrer for hvordan krenkelser skal håndteres av de voksne. Sortland kommune har overordnede planer for å arbeide målrettet for å hindre krenkelser, og alle skolene har derfra egne lokale planer.

I 2015 fikk vi vedtatt «Kvalitet i skolen» i Sortland kommune. Denne planen har som viktigste fokusområde elevens læringsmiljø. Planen inneholder en lang rekke tiltak som vi har hatt fokus på og har gjennomført. Sortland har også deltatt i 1. pulje i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Dette arbeidet har pågått siden januar 2017.

Til tross for et stort fokus på det gode og trygge læringsmiljøet i Sortlandsskolen vil vi nok ikke få 100 % bukt med problematikken rundt mobbing og krenkelser. Men vi må daglig i alle skolene ha som mål for vårt arbeid å sikre alle barn og unge et trygt miljø, sier oppvekstsjef Strand.

-Når det gjelder saken om Rosenvinge, er det viktig å anerkjenne hans historie. En hver som fortelle om opplevelser av mobbing og krenkelser skal tas på alvor. Når det gjelder selve utfallet av saken mellom Rosenvinge og Sortland kommune, kan jeg dessverre ikke kommentere det særskilt, da dette er en sak som pågår, påpeker Erik Strand.