Mindre salt på veiene

Statens vegvesen kutter ned på bruken av salt på norske veier, og sist vinter sparte mann inn 84.000 tonn salt i forhold til året før. Mange er glade for mindre salting også i Vesterålen.

Bevisste valg hos Statens vegvesen bidrar til at det brukes mindre salt på veiene våre (foto: Kjell Wold, Statens vegvesen).

– Tallene er positive. Vi arbeider for å få saltbruket lavere ned, men under forutsetning av at vi opprettholder en trafikksikker og fremkommelig vei, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

Lysbakken sier at saltbruken sist vinter er på nivå med gjennomsnittet av de siste fem årene. Ambisjonene er fortsatt å optimalisere saltbruken. Bruken av salt i vinterdriften snudde ned forrige vinter.

Vegvesenets entreprenører brukte 84 000 tonn mindre salt vinteren 2018/2019 sammenlignet med vinteren før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent en firedel.

Reduksjonen er størst i de områdene av landene der saltbruken var uvanlig stor i 2017/2018-sesongen.

Vegvesenets rapport om salting, strøing og brøyting i vintersesongen viser at vi bruker klart mest salt på riksveiene der vi har bar asfalt-strategi.

– Hensikten med salting er å holde veiene åpne og med god friksjon. Det er avgjørende for at veinettet er forutsigbart og trafikksikkert hele året, påpeker Lysbakken.

Han viser til at entreprenørene bruker mer sand enn salt for å holde veiene åpne. De totale mengdene påvirkes av nedbør og temperaturforholdene gjennom vintermånedene.