Millionene vil fly ut

Byggingen av Lamarka sykehjem er i ferd med å bli en økonomisk hodepine. Nå viser det seg at langt flere millioner vil fly ut, før prosjektet er fullfinansiert. Det kan få flere konskvenser.

Millionene vil fly ut raskt når sykehjemmet påbegynnes (fotocollage VNY).

Prislappen på det nye sykehjemmet har endret seg en rekke ganger siden de første anslagene kom på et par hundre millioner kroner.

Etter kort tid ble det presentert en ramme på hele 440 millioner for å få ferdig bygget.

Så bestemte politikerne seg for å spare inn og tvinge prisen ned til 350 millioner.

Dette ble vedtatt og budsjettet for 2023 ble klubbet igjennom etterpå.

Kuttet ble gjort ved å gå kraftig ned i standard og arealer, slik at det ble et ganske annerledes bygg enn først tenkt.

Men nå sprekker altså rammen også for dette.

Kommunedirektøren varsler at sluttsummen vil bli på minst 390 millioner kroner, etter de nye planene.

Da mangler det 40 millioner i det vedtatte budsjettet. Og de millionene må på plass.

Dessuten betyr et krympet prosjekt at man får mindre tilskudd fra staten, trolig minus 25 millioner.

Også dette må kommunen dekke opp. Til sammen hele 65 millioner.

Tilskuddet man håper skal komme fra staten via Husbanken er nå anslått til 73 millioner.

Husbanken er imidlertid fri for penger, øremerket kommunale sykehjem, og kan ikke innvilget dette.

Fra regjeringen er det ikke lovet noe mer i år.

Dermed kan hele tilskuddet ryke, om ikke Støre og Vedum snur.

Da må Sortland låne opp 73 nye millioner, slik at man kommer i mål med beløpet på 390 millioner.

I så fall betyr det en kraftig «baksmell».

– Kommunens investeringsportefølje er i ferd med å bli lite økonomisk bærekraftig, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

Av den grunn varsler hun at Sortland fremover må vurdere forskyve eller kutte i investeringsporteføljen.

Det neste prosjektet som skal ha penger er en ny idrettshall. Det kan nå bli svært utfordrende.

Saken legges frem for lokalpolitikerne i neste uke, når budsjettet for 2023 skal finjusteres.

Å utsette eller stoppe byggingen av Lamarka sykehjem, er neppe noe som blir aktuelt.

Dette må gjennomføres, nesten uansett hvordan pengene fremskaffes.