Fjerner Andøy-bom

Bommene ved fylkesveien over Kjølhågen i Andøy skal fjernes i løpet av våren. Nå blir det rødlysene som varsler om stengt veg.

På hver side av fv. 82 Kjølhågen i Andøy står det bommer, varsellys og informasjonstavle som informerer når den vindutsatte strekningen er stengt.

I løpet av ettervinteren blir de fysiske hindringene fjernet.

– Vi har hatt noen tekniske utfordringer med bommene over tid, og nå har vi bestemt oss for fjerne dette tilleggsutstyret.

I stedet blir det slik som ved mange tunneler og bruer: Rødt lys betyr at det er stengt, selv om det ikke er noen bom som hindrer deg, sier faggruppeleder for vegdrift i Nordland fylkeskommune, Jim Roger Andersen.

Én av utfordringene med bommene har vært at de ikke har senket seg når vegen har blitt stengt.

Planen nå er å fjerne dem i februar/mars. Det skal også bli varsellys i kjøreretningen på begge sider av vegen.

– Informasjonstavlene og det øvrige utstyret beholdes, og prosedyrene og kriteriene for stengning vil gjelde som før.

Vi vil samtidig minne om at det er mulig å abonnere på SMS-varsel om Kjølhågen, slik at man lettere kan planlegge turen sin, sier Andersen.