Million til Sortland

Vesterålen får nær 2,5 millioner ekstra til bedrifter som sliter under koronaen, og vel en million av dette går til Sortland. Serveringsbransjen har vært særlig hardt rammet av ulike tiltak.

Linda Hofstad Helleland fordeler penger til bedrifter som er rammet av nedstengning (foto:  Martin B. Andersson/BLD).

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

– Det er kommunene som fordeler disse pengene videre, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland.

Hun mener det er viktig at kommunene er raske med å fordele pengene videre til virksomheter som har det tøft.

Andøy er tildelt 438.000 kroner, Bø 250.000,- og Øksnes 329.000 kroner. Hadsel får denne gang 369.000,- av potten.

Sortland er «vinneren» i denne runde med over en million. Her kan altså lokale bedrifter vente at 1.079.000 kroner snart blir fordelt videre.

Mange bedrifter er helt avhengig av inntektene gjennom vinteren for å klare å holde hodet over vannet.

Smittesituasjonen gjorde det nødvendig med store begrensninger i påsken også i år. I tillegg er mange overnattings- og serveringsbedrifter hardt rammet av restriksjonene.

– Behovene til virksomhetene endrer seg over tid. I første runde brukte vi en litt bredere pensel da midlene ble fordelt etter folketall og til kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

I denne runden spisser vi tildelingen ytterligere til kommuner med høy sysselsetningsandel i overnattings- og serveringsbransjen.

I mange kommuner utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og regjeringen vil bidra til å sikre disse viktige arbeidsplassene, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Overnattings- og serveringsbransjen har gjennom et helt år strukket seg til det ytterste for å få hjulene til å gå rundt.

Det er en krevende øvelse å tilpasse seg smitteutviklingen, og for mange har det medført uforutsigbare kostnader. Dette er bransjer som allerede driver med små marginer.

Derfor spisser vi tildelingen i denne runden til kommuner som har mange ansatte innenfor overnatting og servering.

Kommunene vet selv hvem som trenger dette mest, og kan treffe dem som ikke dekkes like godt av de andre ordningene. Jeg håper de får pengene raskt ut, sier næringsminister Iselin Nybø.