Topper i kvantum

Fortsatt fiskes det godt for Vesterålen og Lofoten, men mange båter er nylig gått nordover til Vest-Finnmark for å fortsette vinterfisket. Årets kvantum ser ut til å bli rekordstort.

Fiskerne i Øksnes og Andøy har sørget for meget godt kvantum torsk i år (arkivfoto).

Kvantumet fersk torsk levert så langt i år, pr 11. april, er totalt 136.520 tonn mot 129.420 tonn (+5 %) til samme tid i fjor.

Verdien er imidlertid redusert fra 3.085 til 2.241 millioner kroner, og det er et prisfall på hele -27 %.

Snittprisen til fiskerne er ned fra 35 kroner pr kilo i fjor, til kun 24 kroner i år. Det er altså en prisreduksjon på 31 %, for sløyd fisk uten hode.

Totalkvantumet nå 7.100 tonn høyere enn fjorårets til samme tid, men dette har slått ut med store geografiske forskjeller.

Vesterålen er største leveringssone hittil i år mot Lofoten på samme tid i fjor. Vesterålen har totalt 32.400 tonn og ligger med det 6.530 tonn foran fjoråret.

Deretter følger Lofoten med 31.200 tonn, som imidlertid har en reduksjon på hele 18.000 tonn sammenlignet med fjoråret (-37 %).

Vest-Finnmark har desidert størst økning i omsatt torskekvantum, opp 10.100 tonn (51 %) til 29.870 tonn.

Troms følger så med 29.200 tonn, 7.500 tonn foran fjoråret. Øst-Finnmark har også øking etter et godt fiske også der sist uke, og er opp 1.290 tonn til 12.920 tonn.

Råfisklagets omsetning pr uke 14 i år ligger på 4,9 milliarder, mot 6,4 milliarder kroner til samme tid i fjor. Utenlandske fangster er ned 590 millioner kroner.

For norske båter er det en reduksjon på 886 millioner kroner. Her er fryst råstoff redusert med 58 mill kroner og utgjør 1.443 millioner.

For fersklevert råstoff er reduksjonen på 828 millioner, totalt utgjør fersklevert råstoff 2.734 millioner så langt i år.