Holmstaddalen utbedres

Fylkesrådet skal bruke 57 millioner kroner ekstra på fylkesvegene. De ekstra midlene vil gi betydelig mer vedlikehold på fylkesvegene i 2021.

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, har nylig fått bekreftet at han kan bruke 57 millioner kroner ekstra til fylkesvegene i Nordland.

Et av prosjektene som nå kommer gjelder utbedring av Fv 7682, som er veien gjennom Holmstaddalen i Sortland.

Et annet lokalt prosjekt er Fv 7674, som er veien gjennom Alsvåg i Øksnes. Også her blir det en utbedring.

-Dette er prosjekt som passer til lokale og regionale aktører. Dette vil også på den måten gi ekstra ringvirkninger i de ulike regionene i Nordland, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

-Vi har et enormt vedlikeholdsetterslep fra vi overtok fylkesvegene fra staten. Dette vil komme hele Nordland til gode, fra Vega i sør til Vesterålen i nord, sier en fornøyd Bentzen.