Mindre trafikkulykker

Fem ble drept på norske veier i mars, mot syv samme måned i fjor. Alle dødsulykkene i april var møteulykker. Så langt i år har 14 mistet livet mot 24 personer ved utgangen av mars i 2020.

Dette viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.

– Ser man kvartalet under ett, er det en markant nedgang i dødsofre på veien, med ti færre enn på samme tid i fjor. Ved starten av påsken er det gledelig å se denne nedgangen, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Men når vi ser på typen ulykker, så er det for mange møteulykker. Det at 10 av 14 døde i møteulykker er mye.

Det er normalt flere omkomne i møteulykker i årets første tre måneder enn for året som helhet, men 71 % er høyere enn tidligere år.

Gjennomsnittet for januar–mars i perioden 2014–2020 er på 54 %, så tallene fra 2021 skiller seg ut.

De 10 omkomne døde i 8 møteulykker, med to ulykker i Troms og Finnmark der det omkom to personer i hver av dem. I 7 av de 8 møteulykkene er det registrert helt eller delvis snø eller isbelagt veg.

– Selv om ulykkene ikke er dybdeanalysert enda, og vi ikke kjenner årsakene til at ulykkene skjedde, er det sannsynlig at føreforholdene kan ha hatt betydning i flere av ulykkene.

Dette underbygger oppfordringen om å tilpasse farten etter forholdene, og aldri kjøre over fartsgrensa, fortsetter Guro Ranes, og understreker at dette er spesielt viktig der det fortsatt er vinterføre.