Får ikke bo i Narvik

Forsvaret mener at de ansatte ved Evenes flystasjon bør bo så nært basen som mulig, og mener Narvik blir for langt unna. De skaper reaksjoner i «Malmbyen», skriver NRK.

Om få år skal de nye kampflyene F-35, og overvåkningsflyene P-8, flyttes til Evenes flystasjon i Nordland.

600 ansatte og 300 vernepliktige skal jobbe der når alt står ferdig. Ringvirkningene for regionen kan potensielt bli store.

En mulig løsning hadde vært at Forsvaret leide boliger i Narvik, og at de ansatte pendler 57 kilometer til basen.

– Vi vil ikke at de ansatte skal pendle langt eller ikke komme seg på jobb i dårlig vær, når vi kan leie boliger i nærheten av basen, sier oberstløytnant ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Trine Lise Viken, til NRK.

De ansatte kan bosette seg i Narvik om ønskelig, men må da søke Forsvaret om å få bo privat. Hvis de faller inn under regelverket, kan de ansatte få kompensasjon for husleie, kost og reise.

Hvis de ansatte har fått tilbud om bolig fra Forsvaret og takket nei, får de ingen kompensasjon for å leie privat.