Milliard mindre i sjømat

I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med november i fjor, og koronaen får skylden.

Krabber fra Norge eksporteres til Europas restauranter, men disse er nå koronastengt (foto: Sjømatrådet).

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1 milliard kroner, eller en prosent, målt mot samme periode i fjor.

– Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

– Fjorårets november var svært sterk, og det må man også ta hensyn til, siden årets novembertall sammenlignes nettopp med den måneden. Samtidig hadde verdifallet vært større om ikke den norske kronen hadde vært så svak, sier Gangsø.

– Det store julesalget må i år dekkes av detaljhandelen, men det vil ikke være nok til å veie opp for bortfallet av etterspørselen fra restaurantene. Et resultat av dette er en betydelig redusert pris for de fleste av sjømatproduktene, sier Tom-Jørgen Gangsø.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i november.

– Vi opplevde en nedgang over stort sett hele linjen i november. Det store lyspunktet er makrell, men vi ser også en vekst i eksporten av kongekrabbe. Sammen med sild er makrell et produkt som hovedsakelig selges i dagligvarehandelen, har lang holdbarhet og er billigere enn mange andre produkter.

Under koronakrisen har det vært økt etterspørsel etter sild og makrell, og vi ser at eksportverdien for disse artene allerede har passert fjoråret, sier Tom-Jørgen Gangsø.

– På grunn av koronasituasjonen og en redusert omsetning i restaurantsektoren klarer ikke laksen å komme opp på det rekordhøye prisnivået vi hadde før jul i fjor. Verdifallet kunne faktisk vært større, men det kompenseres av et økt salg av filet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert 1 million tonn laks til en verdi av 64 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien falt med 1,6 milliarder kroner.